Job og handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Det kræver aktive jobsøgere, virksomheder som først og fremmest ser på kompetencer og jobcentre, som tager en aktiv rolle og hjælper med at finde løsninger.

Se først og fremmest på kompetencer

Fokuser på kompetencerne, hvis en person med et handicap er blandt ansøgerne til en stilling. Måske betyder handicappet ikke noget for det pågældende job. Mange med at handicap er ansat på helt almindelige vilkår. Hvis handicappet har en betydning, kan der sikkert findes gode løsninger. Et handicap behøver ikke fylde noget, når de gode løsninger er fundet.

Følg disse syv råd, hvis en person med handicap søger jobbet:

  • Undersøg om kompetencerne er til stede
  • Afklar om handicappet har nogen betydning i arbejdsdagen
  • Få ansøgerens løsningsforslag i spil, hvis der er brug for særlige vilkår
  • Inddrag jobcentret, hvis der er brug for særlig støtte
  • Lav klare aftale om eventuelle skånehensyn
  • Aftal om der er brug for at følge op på, hvordan det går
  • Afklar om kollegaerne skal orienteres om eventuelle særlige hensyn.

Vær opmærksom på, at sygdom er en privat sag i Danmark. Hvis sygdommen eller handicappet har betydning for, om man kan udføre arbejdet, skal medarbejderen dog gøre opmærksom på det.

- Når virksomhederne rekrutterer bredt og seriøst vurderer ansøgere med et handicap, er der bedre chancer for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer.

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi

Vil du vide mere om nedsat arbejdsevne?

Læs mere her:

Viden og baggrund

Godt i gang i virksomheden

En god introduktion til virksomheden er vigtig. Det er den også for medarbejdere, som har et handicap.

Læs mere
Viden og baggrund

Små film om job og handicap

Cabi har i forbindelse med tidligere projekter produceret en række små film, hvor du både kan se og høre arbejdsgivere og personer med handicap fortælle om deres erfaringer på området.

Læs mere
Viden og baggrund

Jobcentrenes aktive indsats

Jobcentret kan have en rolle, når det drejer sig om at fastholde en medarbejder med et handicap/kronisk sygdom. Og de kan have en rolle, når det drejer sig om at sluse en ledig med et handicap eller en kronisk sygdom ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Viden og baggrund

Her er nøglen til flere med handicap i job

Ekspert: Handicapkompenserende ordninger er nøglen til job. De kan skaffe mange flere i job, hvis de bliver brugt mere end i dag.

Læs mere