Godt i gang i virksomheden

En god introduktion til virksomheden er vigtig. Det er den også for medarbejdere, som har et handicap.

Skal der tages særlige hensyn på grund af et handicap, kan en kontaktperson eller en mentor være en god hjælp i starten. En mentor er fx en kollega eller den nærmeste leder, som får opgaven med at hjælpe den nye medarbejder til rette. Mentoren kan også hjælpe med at få de særlige hensyn til at fungere i hverdagen. I nogle tilfælde kan der være mulighed for at få økonomisk støtte fra jobcentret til at frikøbe mentoren.

Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Cabi giver dig viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger i din virksomhed.

Læs mere

Lav klare rammer og beskriv hensyn

Lav klare rammer fra starten, så medarbejderen ved, hvad der forventes. Beskriv de hensyn, der eventuelt skal tages. Der kan fx være bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen skal undgå.

Få jeres aftaler ned på papir, så de ikke bliver glemt i en travl hverdag, og så I sikrer, at alle parter ved det samme. Senere kan I tage dem frem og se på, om noget skal justeres.

Samarbejd med jobcentret

Hvis den nye medarbejder har behov for særlige vilkår i sit arbejde, vil I ofte samarbejde med jobcentret. Der kan fx være tale om virksomhedspraktik

I praktikperioden er personen ikke ansat i virksomheden, og I kan bruge praktikperioden til at finde ud af, hvordan jobbet skal se ud, for at medarbejderens kompetencer, skånebehov m.m. kan passe sammen med jobbet og virksomhedens behov.

Få overblik over støttemulighederne

Få overblik over paletten af støtteordninger og de muligheder, virksomheden har for at få hjælp fra jobcentret fx til rekruttering af personer med handicap.

Gå til overbliksværktøjet

Det giver et godt udgangspunkt for dialogen med jobcentret at kende sine muligheder på forhånd.

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Skal du rekruttere?

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere? Få overblikket her.

Læs om rekruttering af medarbejdere
Metode og værktøj, Viden og baggrund

Brug jobcentret, når du skal rekruttere og hjælpe medarbejdere

Se din virksomheds muligheder og bliv klædt godt på til dialogen med jobcentret i overblikket her.

Læs om, hvordan din virksomhed kan bruge jobcentret