Lovpligtig opfølgning

Efter 2½ år er kommunen forpligtiget til at lave den første opfølgning på fleksjobbet ved at kontakte medarbejderen, som er i fleksjob. Her følger jobcentret op på, om der er sket ændringer i fleksjobbet. Herefter følger jobcentret op for hvert 2½ år. 

Vi opfordrer til, at I som virksomhed deltager i samtalen for at være med til at sætte mulighederne for udvikling på dagsordenen.

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet. Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes.

OBS: Jobcentret kan vælge hyppigere opfølgning end hvert 2½ år.

Fordele for virksomheden ved at deltage i den lovpligtige opfølgning

Ved at deltage i den lovpligtige opfølgning kan I som virksomhed:

  • få hjælp til at finde løsninger på, hvordan I konkret kan udvikle fleksjobbet
  • få hjælp til at vurdere, om arbejdsintensiteten har ændret sig, siden fleksjobbet blev etableret
  • få vejledning om eventuelle støttemuligheder
  • høre jobcentrets erfaringer med, hvordan man udvikler fleksjob i andre virksomheder.

Spørgsmål du med fordel kan stille jobcentret ved opfølgning

Når du deltager i medarbejderens opfølgningssamtale, har du mulighed for at tage ekstra ansvar for din medarbejders videre udvikling. Disse spørgsmål kan du med fordel stille jobcentrets udsendte medarbejder:

  • Kan du se nye muligheder for at få nye arbejdsopgaver?
  • Kan du se nye og gode løsninger på den måde fleksjobbet fungerer på i dag?
  • Findes der noget støtte, som kan afhjælpe de skånebehov, der er?
  • Har du gode erfaringer fra andre virksomheder, som vi kan lade os inspirere af?
  • Kan du se nye områder, hvor det kan være oplagt at udvikle fleksjobbet?
  • Hvem kan vi kontakte, hvis der sker ændringer, som vi gerne vil drøfte med jer?