Grænsen mellem ny og gammel ordning

Hvis man tidligere har været ansat i et fleksjob efter gammel ordning, og nu får et nyt fleksjob, overgår man som hovedregel til de nye fleksjobregler. Her kan du finde eksempler på, hvornår der ikke er tale om et nyt fleksjob, selv om der sker ændringer.

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret. Det samme vil være tilfældet, hvis der ændres i jobbeskrivelsen fx som følge af en forfremmelse, men hvor ansættelsesområdet og opgaverne er sammenfaldende med de hidtidige arbejdsopgaver.

Hvis den pågældende borger skifter tjenestested inden for fx en kommune eller fra et ministerium til et andet ministerium, fordi de hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et nyt tjenestested, vil der heller ikke være tale om et nyt fleksjob.

Det samme gør sig gældende, hvis to virksomheder fusionerer, eller der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndigheden dermed bliver en anden, men arbejdsopgaverne og ansættelsesvilkår er fortsat i uændret form.

Læs mere om den gamle fleksjobordning her

Lovstof

Fleksjob - fra 2013

Fleksjob er job med offentligt tilskud til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet. Læs om reglerne for bevilling af fleksjob fra 1. januar 2013.

Læs lovstoffet