✓ DU ER HER TRIN 1

Identificer de sociale samfundsudfordringer, I vil tage ansvar for.

TRIN 2

Fastlæg jeres konkrete politikker og mål.

TRIN 3

Fortæl troværdigt om jeres politikker og mål.

TRIN 1: Identificér de sociale samfundsudfordringer, I vil tage ansvar for

Som virksomhed er det ofte lettere at se på det, man gør godt fremfor der, hvor man kan gøre det bedre. Få overblik over, hvad I mangler at få styr på.

Læsetid: 5 minutter

Når I skal vælge de områder, hvor I kan gøre den største forskel, så handler det både om, hvor I kan have en negativ og positiv påvirkning.

Kom i arbejdstøjet og få på bordet, hvad I har styr på, og hvad I mangler at få styr på.

Virksomhedens bidrag til et bæredygtigt og rummeligt arbejdsmarked dækker tre områder:

  • Forebyggelse
  • Fastholdelse
  • Inklusion/rekruttering.

Første step til at blive en mere ansvarlig virksomhed er at identificere:

  • Hvilke udfordringer og/eller særlige opmærksomhedspunkter findes der ifm. at sikre forebyggelse, fastholdelse og inklusion/rekruttering i virksomheden?
  • Hvilke områder har virksomheden særlige muligheder for eller ønsker om at bidrage positivt til ansatte og lokalsamfundet?
  • Hvilke af de identificerede områder kræver en ny eller forbedret målrettet indsats?

Jeres opgave er at vurdere følgende ud fra virksomhedens adfærd ift. forebyggelse, fastholdelse og inklusion:

  • På hvilke områder påvirker virksomhedens adfærd samfundet negativt?
  • På hvilke områder har I særlige muligheder for eller ønsker om at bidrage positivt til samfundet?
  • Hvilke temaer og principper er ikke behandlet gennem virksomhedens eksisterende politikker, retningslinjer og opfølgningsprocesser?

Find inspiration herunder i forhold til:

Forebyggelse

Muligheder for positiv påvirkning på mennesker og lokalsamfundet

I sikrer aktivt og med omhu, at sikkerhed er på plads, at medarbejdere holder pauser, at I har maskine til aflastning af fx tunge løft og at I minimere fysisk nedslidning.

I involverer medarbejdere i opgaveplanlægning for at minimere psykisk mistrivsel. I arbejder fx med rotation, så medarbejdere har varierede arbejdsfunktioner.

I har kantine med sunde tilbud, for at påvirke helbred i en positiv retning.

Risici for negativ påvirkning på mennesker og lokalsamfundet

I mangler ofte mandskab til opgaverne, hvilket fører til stress, sygefravær og mistrivsel.

Jeres medarbejdere bliver syge med risiko for at falde helt ud af arbejdsmarkedet. Sygefravær belaster samfundsøkonomien.

For sæson-arbejdere har I etableret særlige løn- og arbejdsaftaler. Dvs. denne medarbejdergruppe ikke arbejder efter overenskomster ift. løn og arbejdstid i egen organisation. I lever ikke op til arbejdstagerrettigheder.

I har ikke styr på sikkerhed, og generelle medarbejderrettigheder er tilsidesat / overtrædes. Jeres adfærd kan få fatale følger for ansatte.

Fastholdelse

Muligheder for positiv påvirkning på mennesker og lokalsamfundet

I tager årligt seniorsamtaler med medarbejdere + 50 år ift. kvalifikationer og antal timer.

I benytter ordninger som fx fleksjob og handicapkompenserende ordninger for at få syge medarbejdere fastholdt i arbejdet, så snart det er muligt. Jobcentret fortæller om jeres virksomhed for at inspirere andre virksomheder.

Årlige medarbejdersamtaler har fokus på opkvalificering, så din virksomhed og andre kan blive i lokalområdet, fordi der er kvalificeret medarbejdere lokalt.

Risici for negativ påvirkning på mennesker og lokalsamfundet

Når medarbejdere er syge, følger I ikke op.  Klatfravær stiger uden handling eller interesse for årsag, medarbejdere ender med at stoppe. I har høj medarbejderomsætning, og økonomien i jeres kommune belastes med udgifter.

Ved længerevarende eller kritisk sygdom gør I ikke brug af jobcentrets opfølgningsplaner. Flere kommer ikke tilbage til arbejde efter sygdom. Mennesker får det dårligt, og det kan sprede negative ringe i fx en hel familie.

Seniormedarbejdere ender med at gå tidligt på pension, så I mister erfarne kompetencer og yngre medarbejdere bliver ikke sidemandsoplært.

Inklusion

Muligheder for positiv påvirkning på mennesker og lokalsamfundet

Medarbejdere og praktikanter optrænes til arbejdsmarkedet hos jer, og I får loyale medarbejdere.

I tager som minimum 7-10 % lærlinge, som sikrer god lokal bosætning i området.

I oplever øget interesse og ansøgninger fra unge kandidater, som foretrækker socialt ansvarlige arbejdspladser. I har ikke problemer med at skaffe specialiseret arbejdskraft.

I oplever at stå godt ift. forretning, da BTB og BTC-kunder i stigende grad forventer samfundsansvarlige virksomheder.

I oplever værdi ved en rummelig arbejdsplads og har holdning til fordeling mellem kvinder og mænd, unge og ældre, ansatte med oprindelse i andre lande. I laver politikker for at eliminere diskrimination ift. religion og seksuel orientering. 

I har et årligt kaffemøde med jobcentret, så I er klædt på med viden og værktøjer. 

Vi har bl.a. udarbejdet denne guide, som klæder jer på til samarbejdet med jobcentret

Risici for negativ påvirkning på mennesker og lokalsamfundet

I søger oftest efter de samme profiler, som ligner medarbejderstaben i jeres virksomhed.

Det kan betyde, at mange kandidater aldrig får muligheden for at vise, at de kan løse opgaver hos jer. Jeres rekrutteringsgrundlag er snævert med risiko for mangel på medarbejdere.

I har ingen elever eller lærlinge, dvs. I bidrager ikke til kvalificeret arbejdskraft til lokalområdet eller branchen.

Ved ansættelse af unge oplever I, at den unge mistrives eller stopper pga. diskriminerede tone, mangel på modtagelse og opfølgning. Unge får ikke fodfæste i jobbet eller oplever uddannelsesperspektiver - og der er risiko for, at de ender med at blive offentligt forsørget, hvilket belaster samfundsøkonomien.

Vær ærlig i prioriteringer

Måske identificerer I flere områder, hvor der er brug for en målrettet indsats for at kunne leve op til jeres ønsker og mål om at tage et socialt ansvar.

Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen.

I bør som minimum sørge for, at jeres virksomhedsaktiviteter ikke påvirker jeres ansatte og lokalsamfundet negativt.

Det kan derfor være en god ide at starte med de områder, hvor jeres virksomhed halter mest, eller der hvor jeres positive påvirkning er størst.

Hvorfor og hvor meget?

Mange danske virksomheder lever i stilhed op til god virksomhedsførelse, men ikke alle har beskrevet det i fx politikker eller mål. Og det er nødvendigt for at kunne dokumentere, at man lever op til dem.

I skal ikke gøre det for at have politikker til ingen verdensnytte.

I skal gøre det for at vise, at I er en virksomhed, der står inde for en social og samfundsansvarlig virksomhedsadfærd. Og det kan I dokumentere gennem jeres politikker med mål, der følges op på. 

Kom godt i gang

Planlæg et ledermøde, hvor I sammen får overblik over, hvad I har styr på, og hvad I skal arbejde med.

Jeres arbejde kan munde ud i et overblik som fx dette.

Hent et tomt skema lige til at udfylde

Hent skema

Klik for stort foto

✓ DU ER FÆRDIG MED TRIN 1

I har identificeret de sociale samfundsudfordringer, I vil tage ansvar for.

>> GÅ TIL TRIN 2

Fastlæg jeres konkrete politikker og mål.

Gå til trin 2

 

TRIN 3

Fortæl troværdigt om jeres politikker og mål.

Har du spørgsmål

Så tag fat i Marianne, som sidder klar til at hjælpe jer. Det er gratis at få sparring fra vores konsulenter.