Tilbud til ledige

Helt overordnet bliver fokus på job skærpet med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen. Der skal arbejdes i retning af beskæftigelse helt fra begyndelsen af alle forløb.

Virksomhedspraktik

Lovændringerne betyder, at der er to varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik:

  • en for borgere tæt på arbejdsmarkedet
  • en for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

Samtidig skærpes jobsigtet med virksomhedspraktik i loven. Et praktikophold skal så vidt muligt indeholde konkrete arbejdsopgaver, og sigtet skal være, at personen opnår ordinære løntimer, evt. i kombination med virksomhedspraktik.

Udsatte borgere kan komme i virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted. 

Job med løntilskud

Lovændringerne betyder, at der er to varighedsbegrænsninger for løntilskudsjob:

  • En for borgere tæt på arbejdsmarkedet 
  • En for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet bliver det muligt at forlænge løntilskudsjobbet i op til et helt år.

Der er mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved ydelsesskifte.

Vejledning og opkvalificering

Med de nye regler bliver varighedsbegrænsningen på vejledning og opkvalificering fjernet for dagpengemodtagere og ledige selvforsørgende, så det altid bliver op til jobcentret at vurdere, om borgeren har brug for et længere tilbud om vejledning eller opkvalificering.

Mulighed for ordinær uddannelse for ledige fleksjobvisiterede

Ledige fleksjobvisiterede får som alle andre ledige mulighed for at få tilbud om ordinær uddannelse.

Det betyder ændringerne for dit arbejde

Det helt centrale mål i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er, at indsatsen skal fokuseres på job og uddannelse.

Helt afgørende bliver det også at sikre, at der er progression i forløbet og justere, hvis der ikke er.

Det stiller også krav til ledelsen i kommunerne om at indsamle og videreformidle viden om, hvad der virker over for hvem og hvorfor.

Progression bliver det helt centrale

Som medarbejder i jobcentret bliver man ikke længere målt på, om man opfylder proceskrav om eksempelvis rettighed. Det er borgerens progression i retning af arbejdsmarkedet, som bliver det altoverskyggende mål. Læs mere om progressionsmåling

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?

Se eksempler fra kommuner, som arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Bliv inspireret her 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Nye rekrutteringsmuligheder 

– jobs til borgere, der samtidig modtager supplerende offentlig forsørgelse

Tag den her med ud til virksomheder, som har opgaver, der ikke bliver løst i det daglige eller har faglærte, som løser ufaglærte opgaver. For dem er jobs til borgere på offentlig forsørgelse måske løsningen. 

Læs mere og download

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del.

Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Læs mere og download

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en aftale mellem virksomheden, praktikanten og jobcentret. Praktikperioden kan vare op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Vi har samlet alt det, virksomheder skal vide om virksomhedspraktik i en pjece, som kan hentes og printes helt gratis.

VÆRKTØJ

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. 

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

 

Hent kortene

Kom på kursus i den nye LAB-lov

Bliv skarp på, hvad ændringer betyder for dit arbejde.

  • Meningsfulde praktikbeskrivelser – i lyset af ny LAB-lov
  • Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?
  • Faglig Formiddag - den nye LAB-lov og regelforenkling

Læs om kurserne

Bliv klogere på, hvad forenklingen af loven betyder for dit arbejde med

Målgrupper

Kontaktforløb

Paragrafnøglerne

Samarbejdet med virksomheder

Økonomi, resultater og benchmark

Har du spørgsmål til ændringerne?

Så tag fat i Annette, Carl Eric eller Trine. Gratis service til alle landets jobcentre. 

Kurser for kommuner og jobcentre

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. Se listen over vores kurser her.

Læs mere

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Læs mere