Samarbejde med virksomhederne

For virksomhederne bliver der færre regler at forholde sig til. Bl.a. fordi der bliver langt færre målgrupper af borgere at forholde sig til.

Samtidig kommer der flere digitale løsninger til virksomhederne, hvor VITAS bliver den digitale indgang til ansøgninger om virksomhedsrettede tilbud.

Læs mere om Vitas

Det betyder ændringerne for dit arbejde

Virksomhederne bliver jobcentrets absolut vigtigste samarbejdspartner, fordi stort set alle borgere skal tilbydes lønnede timer eller praktik som trædesten på vejen til job eller uddannelse.

Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden fortsætter ind i praktikken, og at der også følges op, når borgeren er kommet i uddannelse og job.

Det er også vigtigt, at der fra starten bliver talt med virksomheden og borgeren om muligheden for lønnede timer.

 

Gratis guide til beskrivelse af praktikforløb

Et vellykket praktikforløb kræver at praktikken er godt beskrevet, så det er tydeligt for dig i jobcentret, for virksomheden og praktikanten, hvad der skal ske.

Læs og download vores guide til meningsfulde praktikbeskrivelser Download

Forenkling af regler for voksenlærlinge

Derudover bliver de mange målgrupper på området for voksenlærlinge skåret ned til tre:

  1. Ledige ufaglærte
  2. Ledige faglærte
  3. Beskæftigede ufaglærte.

Derudover bliver tilskudssatser, tilskudsperioder, krav om forudgående ledighed og positiv lister langt mere simple og overskuelige. 

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Nye rekrutteringsmuligheder 

– jobs til borgere, der samtidig modtager supplerende offentlig forsørgelse

Tag den her med ud til virksomheder, som har opgaver, der ikke bliver løst i det daglige eller har faglærte, som løser ufaglærte opgaver. For dem er jobs til borgere på offentlig forsørgelse måske løsningen.

Læs mere og download

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del.

Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Læs mere og download

VÆRKTØJ

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. 

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

 

Hent kortene

Kom på kursus i den nye LAB-lov

Bliv skarp på, hvad ændringer betyder for dit arbejde.

  • Meningsfulde praktikbeskrivelser – i lyset af ny LAB-lov
  • Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?
  • Faglig Formiddag - den nye LAB-lov og regelforenkling

Læs om kurserne

Bliv klogere på, hvad forenklingen af loven betyder for dit arbejde med

Målgrupper

Kontaktforløb

Tilbud

Paragrafnøglerne

Økonomi, resultater og benchmark

Kurser for kommuner og jobcentre

Få et fagligt forspring! Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. Se listen over vores kurser her.

Læs mere

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Læs mere