Kontaktforløb

Med den forenklede beskæftigelsesindsats er der ikke længere stramme proceskrav til, hvor ofte der skal være opfølgende samtaler i jobcentret.

Der skal holdes fire samtaler inden for de første seks måneders ledighed, som skal give en retning for ledighedsforløbet.

Herefter skal der kun holdes samtaler, når det giver mening.

Skifter borgeren ydelse, skal der på den nye ydelse igen afholdes fire samtaler inden for de første seks måneder.

Det betyder ændringerne for dit arbejde

Ændringerne i proceskrav betyder, at der er lagt op til langt mere frihed og tillid til den ledige borger og medarbejderne i jobcentret.

Samtidig tvinger det også ledere og medarbejdere i jobcentret til grundigt at overveje, hvilke metoder der tages i brug.

Som medarbejder i jobcentret bliver man ikke længere målt på, om man opfylder proceskrav om eksempelvis rettighed. Det er borgerens progression i retning af arbejdsmarkedet, som bliver det altoverskyggende mål.

Der er solid evidens for, at tidlig og intensiv opfølgning får ledige i arbejde. Se fx Finansministeriets rapport om aktiv beskæftigelsesindsats (maj 2018)

Læs rapporten

Progression bliver det helt centrale

Som medarbejder i jobcentret bliver man ikke længere målt på, om man opfylder proceskrav om eksempelvis rettighed. Det er borgerens progression i retning af arbejdsmarkedet, som bliver det altoverskyggende mål. Læs mere om progressionsmåling

Tro på borgeren

Vi ved fra bl.a. BeskæftigelsesIndikatorProjektet at sagsbehandlernes blotte tro på, at borgeren kan lykkes med sin jobsøgning har stor betydning.

Derfor bliver det rigtig vigtigt, at medarbejderne i jobcentret kan skabe en en tæt og tillidsfuld relation til borgeren, og møde borgeren med engagement og tro på, at det kan lade sig gøre at få et job.

Erfaringer fra bl.a.  JobFirst viser, at  næsten alle borgere kan profitere af en virksomhedsrettet indsats, hvis den er målrettet og individuelt tilrettelagt.

Derfor skal virksomhedspraktik ofte sættes i gang med parallel støtte, så borgeren kan mestre fx sygdom samtidig med et job.

Vi ved også, at ordinære timer er en stor motivationsfaktor. Derfor bliver jobcentremedarbejderens evne til at tale om ordinære timer med virksomhederne fra starten vigtig.

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?

Se eksempler fra kommuner, som arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Bliv inspireret her 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del.

Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Læs mere og download

Kom på kursus i den nye LAB-lov

Bliv skarp på, hvad ændringer betyder for dit arbejde.

  • Meningsfulde praktikbeskrivelser – i lyset af ny LAB-lov
  • Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?
  • Faglig Formiddag - den nye LAB-lov og regelforenkling

Læs om kurserne

Bliv klogere på, hvad forenklingen af loven betyder for dit arbejde med

Målgrupper

Tilbud

Paragrafnøglerne

Samarbejdet med virksomheder

Økonomi, resultater og benchmark

Har du spørgsmål til kontaktforløbet?

Så tag fat i Cabis eksperter på området.
De sidder klar til at hjælpe dig videre i dit arbejde. Det er gratis for jobcentre at bruge Cabis rådgivning.