Økonomi, resultater og benchmark

Via forenklingen af beskæftigelsesindsatsen får kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Men de øgede frihedsgrader følges samtidig tæt gennem benchmarking og opfølgning i forhold til kommunernes resultater. 

Det betyder ændringerne for dit arbejde

Forenklingen af beskæftigelsesindsaten betyder, at jobcentrene får større frihed til at planlægge hjælpen til de ledige.

Hvor der tidligere har været stram regelstyring bliver der nu meget mere frihed til, at de enkelte medarbejdere kan arbejde meget mere individuelt og behovsorienteret.

Som medarbejder i jobcentret bliver man ikke længere målt på, om tidsfrister for samtaler etc. bliver overholdt. Det er en klar styrkelse af medarbejdernes faglighed om at gøre det, der virker for borgerne – og der bliver fokuseret på, om borgeren rent faktisk kommer i job.

Forenklingen hviler på et princip om, at ingen borgere må overlades til sig selv. Der bliver derfor igangsat en skærpet opfølgning på kommunernes indsats (monitorering med fokus på benchmarking og resultater). Hvis kommunerne ikke lever op til deres ansvar, vil der blive stillet krav om redegørelse og genopretningsplan, hernæst evt. besøg af særlig task force fra STAR - og i yderste konsekvens kan kommuner blive sat under administration.

Nye krav til ledelsen

De nye regler stiller krav til ledelsen i jobcentrene om at sikre en kultur, hvor medarbejderne har plads og frihed til at træffe beslutninger og skøn, der hviler på deres faglighed – og giver sig udslag i indsatser, der virker.

Også her er der en stor opgave for ledelsen i jobcentrene, som skal sikre, at medarbejderne har rammer og vilkår, der giver plads til metodefrihed og refleksion.

Samtidig er det vigtigt, at ledelsen i kommunerne giver plads til, at medarbejderne laver investeringer i ledige, hvor gevinsten først høstes på den lange bane. Det kan fx være ved bruge fx mentorordninger eller revalideringsordninger, selvom kommunerne ikke kan hente statslig refusion, når de bruger disse ordninger.

Benchmarking

Beskæftigelsesministeren vil sikre større fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet gennem benchmarking. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Se kommunernes indsats her

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Bliv klogere på, hvad forenklingen af loven betyder for dit arbejde med

Målgrupper

Kontaktforløb

Tilbud

Paragrafnøglerne

Samarbejdet med virksomheder

Kom på kursus i den nye LAB-lov

Bliv skarp på, hvad ændringer betyder for dit arbejde.

  • Meningsfulde praktikbeskrivelser – i lyset af ny LAB-lov
  • Regelforenkling og den nye LAB-lov i jeres jobcenter. Hva´ nu?
  • Faglig Formiddag - den nye LAB-lov og regelforenkling

Læs om kurserne

Har du spørgsmål?

Så ring eller skriv til Annette, Carl Eric eller Trine. Gratis service til alle landets jobcentre.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Læs mere