Jobcentrenes aktive indsats

Jobcentret kan have en rolle, når det drejer sig om at fastholde en medarbejder med et handicap/kronisk sygdom. Og de kan have en rolle, når det drejer sig om at sluse en ledig med et handicap eller en kronisk sygdom ind på arbejdsmarkedet.

I kan møde ledige med en varig og betydelig funktionsnedsættelse i hele jobcentret. Det kan være i ungeafdelingen, hvor erfaringen er, at en del af de unge har psykiske funktionsnedsættelser.

Der kan også være tale om funktionsnedsættelser blandt kontanthjælpsmodtagere, som har haft lange ledighedsforløb bag sig med mange afbrudte forløb. Her kan det fx vise sig, at årsagen er en kognitiv eller en fysisk funktionsnedsættelse, som kan kompenseres gennem de handicapkompenserende ordninger.

Forsikrede ledige kan have en funktionsnedsættelse. Her kan fx en mindre arbejdspladsindretning være afgørende for at kunne blive på det ordinære arbejdsmarked, og en isbryderordning kan være afgørende for en nyuddannet med en funktionsnedsættelse.

I fleksjobafdelingen kan det betyde mere velfungerende fleksjob, hvis I også har øje for mulighederne i de handicapkompenserende ordninger

 

Brug de handicapkompenserende ordninger

Det er afgørende at få opmærksomhed på de unge med en funktionsnedsættelse.

Det er første skridt til at kunne få den nødvendige kompensation på plads, når de unge skal i job. Det kan fx ske gennem de handicapkompenserende ordninger

Mere end hver femte dansker i alderen 16-64 år har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem

En del af dem møder I også i jobcentret. Ud over de sædvanlige redskaber, som fx virksomhedspraktik, kan I for denne gruppe også arbejde med de handicapkompenserende ordninger.

De kan være afgørende for, at en virksomhedspraktik, et løntilskud eller en ordinær ansættelse bliver velfungerende.

Spørg vores konsulenter

Gør brug af vores gratis service til jobcentre i hele landet. Ring eller skriv til Bente Nissen, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 

Viden og baggrund

Hjemmearbejde er et ekstra redskab i din værktøjskasse

Har du oplevet at sidde med en borger, som bare virkelig gerne vil have et job, men fysiske eller psykiske udfordringer gør det svært at finde det gode match med en virksomhed? Her kan hjemmearbejde være vejen til beskæftigelse.

Læs mere
Viden og baggrund

Flere med handicap i job

Ekspert: Handicapkompenserende ordninger er nøglen til job. De kan skaffe mange flere i job, hvis de bliver brugt mere end i dag.

Læs mere