Godt i gang i virksomheden

En god introduktion til virksomheden er vigtig. Det er den også for medarbejdere, som har et handicap.

Skal der tages særlige hensyn på grund af et handicap, er der flere forskellige veje at gå.

Hvis I ikke allerede fra starten ved, at der vil være behov for permanent støtte, så kan en kontaktperson eller en mentor være en god hjælp i starten. En mentor er fx en kollega eller den nærmeste leder, som får opgaven med at hjælpe den nye medarbejder til rette. Mentoren kan også hjælpe med at få de særlige hensyn til at fungere i hverdagen. I nogle tilfælde kan der være mulighed for at få økonomisk støtte fra jobcentret til at frikøbe mentoren.

Læs mere om reglerne om mentor her og om, hvordan man kan gribe mentoropgaven an. 

Hvis der er tale om, at der skal tages særlige hensyn på grund af psykisk sårbarhed, kan du i disse fem små film finde inspiration til, hvordan man griber opgaven som mentor an. Se film

Handicapkompenserende ordninger

Hvis I allerede fra start ved, at medarbejderen med et handicap vil have behov for mere permanent støtte, kan de handicapkompenserende ordninger være den rigtige hjælp.

Her kan jobcentret hjælpe med mindre indretninger af arbejdspladsen eller med personlig assistance. En personlig assistance er typisk en kollega, som i dagligdagen hjælper med de særlige funktioner, som giver udfordringer for kollegaen, som har et handicap.

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger

Lav klare rammer og beskriv hensyn

Lige meget om I selv finder frem til den rette støtte, eller I skal have hjælp fra jobcentret, er det en god ide at lave klare rammer fra starten, så alle parter ved, hvad der forventes.

  • Beskriv de hensyn, der eventuelt skal tages, og hvordan I tager de konkrete hensyn. Der kan fx være bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen skal undgå.
  • Få jeres aftaler ned på papir, så de ikke bliver glemt i en travl hverdag, og så I sikrer, at alle parter ved det samme. Senere kan I tage dem frem og se på, hvad der fungerer godt og mindre godt, og om noget skal justeres.
  • Aftal hvad kollegaerne skal vide. De har ikke behov for at kende en lang sygdomshistorie, men de har behov for at vide, hvilke hensyn de skal tage i hverdagen over for deres kollega med et handicap. Man kan kun tage de hensyn, man ved man skal tage.

Gå til overbliksværktøjet

Det giver et godt udgangspunkt for dialogen med jobcentret at kende sine muligheder på forhånd.

Har du spørgsmål?

Så kan du ringe eller sende dit spørgsmål til Bente Nissen. Det er gratis for virksomheder og jobcentre at spørge vores konsulenter til råds. 

Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere