Flere med handicap i job

I 2018 kom regeringen med et handicappolitisk udspil til 120 millioner kr.
Målet er i perioden 2018 – 2025 at få op mod 13.000 flere personer med handicap i job.

I 2018 præsenterede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) regeringens udspil til at få flere mennesker med handicap i job. Med udspillet fulgte også et handicappolitisk mål om, at 13.000 flere mennesker med handicap skal i job frem mod 2025, og regeringen afsætter 120 millioner kr. til en række initiativer på området.

Med udspillet blev følgende igangsat:

  • Kortlægning af jobcentrenes handicapindsats
  • Sikring af øget viden til jobcentre og virksomheder om de handicapkompenserende ordninger
  • Mulighed for at beholde hjælpemidler på arbejdspladsen efter pensionsalderen
  • Mulighed for at beholde hjælpemidler fra uddannelsestiden i op til tre måneder efter endt uddannelse. Det skal sikre en smidigere overgang mellem uddannelse og job
  • Udvikling af et kompetencekort til jobsøgende personer med et handicap, som beskriver deres kompetencer, handicap og støttemuligheder.

Læs hele det handicappolitiske udspil

Med flytningen af bevilling af hjælpemidler til Lov om kompensation til handicappede i erhverv, er det blevet muligt for personer med handicap at beholde eller få bevilget et hjælpemiddel, hvis de arbejder eller driver selvstændig virksomhed efter pensionsalderen.

For at sikre en smidigere overgang mellem uddannelse og job skal jobcentret træffe afgørelse om hjælpemidler senest fire uger efter, at jobcentret har modtaget en ansøgning om hjælpemidler.

Ekspert: Handicapkompenserende ordninger kan bruges bedre

"Det er positivt, at regeringen vil have mere viden om handicap ud til medarbejderne i jobcentret, for det er der brug for. I 2017 afsluttede vi i Cabi projektet Kompensation til flere, og her erfarede vi, at medarbejderne i de forskellige afdelinger i jobcentret ofte ikke ved nok om, hvor stort potentiale de handicapkompenserende ordninger har,” siger Anette Hansen, seniorkonsulent hos Cabi og handicapekspert.

- Derfor er vi også glade for, at vi i perioden 2020 – 2022 skal samarbejde med 12 nye kommuner om projekt: ”Flere med kognitive handicap i job”. Målet om at få flere med kognitive handicap i job skal nås gennem et øget kendskab til mulighederne blandt jobcentrenes medarbejdere.

Anette Hansen, seniorkonsulent i Cabi og handicapekspert

Læs mere om projektet Flere med Kognitive handicap i job

”I det første projekt så vi også, at de handicapkompenserende ordninger kan være med til at bane vejen til arbejdsmarkedet for mennesker med psykiske vanskeligheder. Ofte følger der funktionsnedsættelser med i form af manglende koncentration, dårlig hukommelse eller andet, og i de tilfælde kan de handicapkompenserende ordninger være en stor hjælp", fortsætter hun. 

Nøglepersoner er et omdrejningspunkt

Alle jobcentre har i dag ansat en eller flere nøglepersoner, som er videnspersoner på handicapområdet, og det er nøglepersonerne, der behandler ansøgninger om handicapkompenserende ordninger. I regeringsudspillet lægges der op til, at nøglepersonsordningen bliver styrket.

”Nøglepersonerne er særdeles vigtige, fordi de er indgangen til de handicapkompenserende ordninger. De har en enorm viden, og i Kompensation til flere-projektet var en del af løsningen netop at styrke nøglepersonernes position i jobcentret.

Vi kunne se, at det havde en markant effekt, når viden om nøglepersonerne kom ud til kollegaer i alle jobcentrets afdelinger og socialafdelingen,” konstaterer Anette Hansen.

Ny platform med viden om handicap

I sit udspil foreslår regeringen desuden, at der etableres en permanent platform med viden om fire til seks forskellige handicap i forhold til beskæftigelse. Baggrunden for det er, at virksomheder, jobcentre og handicaporganisationer ifølge udspillet efterlyser bedre kendskab til de enkelte handicap og mulighederne for at komme i beskæftigelse.

I dag er viden på handicapområdet fragmenteret og svær at få fat på, fremgår det af udspillet.

Anette Hansen mener, at det er en god ide at etablere en platform med mere viden om handicap. Samtidig ser hun også, at der er flere muligheder i en sådan platform.

"Det er vores erfaring, at hvis vi skal have flere mennesker med handicap i job, er det meget vigtigt at få bygget bro mellem virksomhederne og jobcentrene. For virksomhederne er handicappet ikke det vigtigste. De vil gerne ansætte mennesker med handicap, hvis de får den rigtige vejledning og kompensation fra jobcentrene. Derfor skal vi også i vidensformidlingen fokusere på, hvordan man bedst muligt kan kompensere for funktionsnedsættelsen frem for at fokusere på det enkelte handicap,” siger Anette Hansen.

De handicapkompenserende ordninger kan gøre en positiv forskel, både når det drejer sig om fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Særligt i forhold til de kognitive funktionsnedsættelser, vurderer Anette Hansen, at der er et stort potentiale.

”Vi må ikke overse de psykiske lidelser, da der ofte medfølger kognitive barrierer, som udgør et handicap. Og gruppen med psykisk sårbarhed udgør en større og større del af personer på overførselsindkomster. De opfattes måske ikke typisk som personer med et handicap, men værktøjerne på handicapområdet er effektive, når mennesker med psykiske lidelser skal i job,” siger Anette Hansen.

Mere viden om kompenserende ordninger

På Cabis hjemmeside kan du læse mere om, hvad de handicapkompenserende ordninger konkret går ud på, og hvordan de kan understøtte, at flere kommer i job. 

Læs om de handicapkompenserende ordninger her

Har du spørgsmål?

Så tag fat i Bente Nissen, som sidder klar til at svare på sine spørgsmål.

Viden og baggrund

Arbejdsliv med et handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. På denne siden kan du bl.a. få gode råd, når en person med et handicap søger en stilling hos jer.

Læs mere
Viden og baggrund

Hjemmearbejde er et ekstra redskab i din værktøjskasse

Har du oplevet at sidde med en borger, som bare virkelig gerne vil have et job, men fysiske eller psykiske udfordringer gør det svært at finde det gode match med en virksomhed? Her kan hjemmearbejde være vejen til beskæftigelse.

Læs mere