Til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter

Tro på, at det kan lade sig gøre

Et gammelt ordsprog siger, at tro kan flytte bjerge – og det er helt rigtigt. Forskning fra Beskæftigelsesindikatorprojektet viser, at jeres tro på, at borgeren kan komme i job øger jobchancerne med en tredjedel. Så bevar troen og den positive tilgang.

I maj 2021 er der udgivet en Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet, som er udarbejdet af Marselisborg Consulting for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kortlægningen finder, at jobcentermedarbejdernes tro på borgernes muligheder på arbejdsmarkedet knytter sig til deres viden om og erfaring med handicapkompenserende ordninger. Jo højere viden, desto højere vurderer man også troen på job til personer med funktionsnedsættelse, uanset årsagen dertil.

Der er brug for jer derude!

Som sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter kan I derfor spille en afgørende rolle for, at mennesker med kognitive funktionsnedsættelser kan komme i job. I har:

✓ Kompetencerne

✓ Erfaringerne

✓ Viden om virksomhederne.

Det er de helt rigtige forudsætninger for at skabe et godt match. Men I skal vide, hvad I går ind til:

  • Over halvdelen af personalelederne har betænkeligheder ved at ansætte en person med handicap, hvis vedkommende har behov for skånehensyn eller er langsom.
  • Flertallet af personalelederne kender ikke de handicapkompenserende ordninger.
  • Kun én ud af fire virksomheder kender til de sociale kapitler og mentorordning.
  • 40 procent af virksomhederne angiver, at de har brug for hjælp til at tilrettelægge skånevilkår.
-

I kan hjælpe med at skabe det gode match. Men forbered jer på, at virksomhederne har disse forbehold og tilbyd jeres hjælp til at løse udfordringerne.

Vi har samlet cases og værktøjer til dig her

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Gratis service for alle kommuner.

Viden og baggrund

Flere i job med kompenserende ordninger

Handicapkompenserende ordninger er effektivt værktøj til at få flere med handicap i job. Men ordningerne kan bruges mere og bedre over for mennesker med kognitive funktionsnedsættelse. Få tips, konkrete værktøjer og cases her.

Læs mere