Tal, fakta og lovgivning

Cabi gennemfører fra 2019-2022 projektet 'Flere med kognitive handicap i job' i samarbejde med 12 kommuner. Medarbejderne i kommunerne får her et kompetenceløft, der gør dem i stand til at bruge de handicapkompenserende ordninger bedre. Projektet er finansieret af midler fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra 2016-2017 gennemførte Cabi projektet Kompensation til flere i samarbejde med 18 kommuner. Her var målet ligeledes at give medarbejdere i kommunerne et kompetenceløft og bringe de kompenserende ordninger bedre i spil. Kompensation til flere var ligeledes finansieret af midler fra Beskæftigelsesministeriet.

Personer med kognitive funktionsnedsættelser, som kan profitere af handicapkompenserende ordninger, findes inden for alle jobcentrets målgrupper. Erfaringen fra de to ovenstående projekter er, at der især blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, er borgere, som kan have gavn af ordningerne.

Hvad er de handicapkompenserende ordninger?

For dig, der arbejder i jobcenteret er det vigtigt at vide, at personer med kognitive funktionsnedsættelser kan få god hjælp med de handicapkompenserende ordninger:

  • Hjælpemidler
  • Personlig assistance
  • Arbejdspladsindretning
  • Isbryderordning
  • Reglerne om fortrinsadgang.

Herudover er der også mentorordningen, som kan bevilges efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som man kan benytte sig af til at afdække behovet for støtte i en midlertidig periode.

Læs mere om ordningerne, og hvordan de kan kombineres

-

De hårde tal

  • Næsten 700.000 danskere eller 21 procent af befolkningen i alderen 16-64 år har et fysisk eller psykisk handicap. - VIVE, 2019

  • 15 procent af befolkningen over 15 år har én eller flere psykiske lidelser. - Hvidberg 2016

  • Ca. 20 procent af befolkningen har i alderen 18-65 år i løbet af et år symptomer på en eller flere psykiske lidelser. - Psykiatrifonden, 2018

  • 58 procent af alle med et handicap har et job. For personer uden handicap gælder det 84 procent. - VIVE 2020

  • 29 procent af personer med psykiske lidelser er i beskæftigelse eller er jobparate. - Sundheds- og ældreministeriet 2018

Hvad siger loven?

Har du brug for at vide præcis, hvad der står i lovgivningen om handicappedes rettigheder og kompensation for handicappede i erhverv? Så dyk ned i Cabis lovstof om handicappedes rettigheder

< Tilbage til forsiden: Flere i job med kompenserende ordninger

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Gratis service for alle kommuner.