Cirkulær økonomi og social ansvarlighed

Få inspiration til mere sortering og genanvendelse i fx byggebranchen og skab dermed job til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Og find tips til at komme i gang, cases fra virksomheder og viden, så du også kan bidrage til mere socialt ansvar gennem genbrug af ressourcer.

Hvad er cirkulære forretningsmodeller?

Alle virksomheder arbejder ud fra en forretningsmodel, som viser hvordan virksomheden kan skabe værdi for kunder, som vil købe produkter eller ydelser.

Nogle virksomheder arbejder med cirkulære forretningsmodeller, og det er typisk en eller flere af de fem modeller, som du kan se her.

CSR People Prize sætter fokus på social ansvarlighed og cirkulær økonomi

Med særprisen til CSR People Prize 2021 satte vi fokus på virksomheder, der gennem cirkulære forretningsprocesser skaber jobs til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Vinderen blev offentliggjort på Cabis virtuelle årskonference den 24. marts 2021. Råt&Godt vandt særprisen 2021

Se videoer om de tre nominerede til særprisen nedenfor og læs mere om de nominerede her

Fischer Lighting

Vanløse-virksomheden passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og det bragte Fischer Lighting i finalefeltet til CSR People Prize.

Råt&Godt

Aalborg-virksomheden passer godt på miljøet og skaber samtidig job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og det bringer nu Råt&Godt i finalefeltet til CSR People Prize.

Special Minds

Special Minds i Kolding passer på miljøet og giver samtidig en chance til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det bragte virksomheden i spil til CSR People Prize.

Spørg Cabi

Står du i en situation, hvor du er i tvivl om regler og løsninger, og kommer du fra en virksomhed eller et jobcenter?

Tag fat i Marianne Nilsson eller Jakob Nørgaard, når det handler om at skabe job til ledige gennem fx småjobs med sortering og genanvendelse af råvarer, produkter og udtjente genstande.

Fem centrale anbefalinger til din virksomhed

Prøv det af

Det kan være vanskeligt at omstille forretningen til cirkulær økonomi, og der er ikke nogen ’one size fits all’-løsning.

Derfor behøver din virksomhed ikke implementere en cirkulær forretningsmodel fra start.

I kan i stedet starte mindre cirkulære indsatser, der giver viden om mulighederne og tydeliggør, hvilke opgaver borgere fra kanten af arbejdsmarkedet kan varetage hos jer.

Skab mening for din virksomhed

Det lykkes kun med cirkulære forretningsmodeller og beskæftigelse af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, hvis det bliver prioriteret i virksomheden.

Selvom der ikke nødvendigvis er en direkte økonomisk gevinst, så kan koblingen mellem cirkulær økonomi og beskæftigelse skabe intern værdi og stolthed i virksomheden.

Det kan også bidrage til loyalitet hos jeres kunder. Dog må indsatsen ikke påvirke virksomhedens økonomi negativt.

Lav partnerskaber med andre

Lav partnerskaber med andre virksomheder eller organisationer, som er andre steder i det cirkulære loop.

Den ene virksomheds restprodukt er måske en ressource til ny produktion for en anden virksomhed.

Bidrag til verdensmålene

Styrk virksomhedens bidrag til FN’s verdensmål ved at koble cirkulær økonomi med socialt ansvar på arbejdsmarkedet.

Cirkulær økonomi bidrager bl.a. til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, mens socialt ansvar på arbejdsmarkedet bl.a. bidrager til verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst.

Brug samtidig også dette i virksomhedens kommunikation og markedsføring

Inkluder eller fasthold udsatte

Brug de nye opgaver i den cirkulære økonomi til at inkludere eller fastholde udsatte på arbejdsmarkedet.

Mange af de nye opgaver, der opstår i forbindelse med omstilling til cirkulær økonomi, kan varetages af mennesker uden eller med begrænsede faglige kvalifikationer.

Udarbejdet i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen.

CASESAMLING

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Vi har sammen med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen udarbejdet en casesamling med virksomheder, der i dag skaber jobs til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet gennem cirkulære forretningsmodeller.

Læs her om ARGO, Buddha Bikes, Gamle Mursten, Grundfos og Holmris B8, hvilket potentiale de ser, og hvilke barrierer der kan være ift. en omstilling til cirkulær økonomi. 

Download

ANALYSE

Forventninger til jobskabelse ved cirkulær økonomi

Bliv klogere på, hvordan udbredelsen af cirkulære forretningsmodeller påvirker forskellige branchers mulighed for at skabe jobåbninger til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Og få indblik i, hvilke konkrete arbejdsopgaver forskellige faggrupper vil kunne varetage i forbindelse med en cirkulære omstilling.

Download

Udarbejdet i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen.

INSPIRATION

Virksomheder, der skaber jobs

Grundfos’ Take Back ordning, recirkulation af møbler hos Holmris B8 og Randers Kommunes initiativ med en cirkulær møbelcirkel er alle gode eksempler på cirkulære forretningsenheder, der skaber jobs.

Find materiale fra konferencen Hvilke muligheder skaber cirkulær økonomi for det rummelige arbejdsmarked? den 17. september 2020 her

Grundfos' genbrugsprogram handler ikke kun om at genanvende imponerende 98 % af virksomhedens pumper, så vi skåner miljøet mest muligt. Det handler i lige så høj grad om at skabe meningsfyldt arbejde til de dygtige medarbejdere, der manuelt adskiller pumperne på Grundfos' Flex-afdeling.

Medarbejderne i Flex-afdelingen er mennesker, som af sociale og/eller helbredsmæssige årsager har nedsat arbejdsevne. Se video om Take Back programmet

Mere viden om den grønne omstilling

Læs mere om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos Erhvervsstyrelsen

Seneste nyheder

Med de handicapkompenserende ordninger er der masser af muligheder for at give personer med kognitive funktionsnedsættelser den rette hjælp eller støtte, så de kan passe et job.

Ved du nok om de handicapkompenserende ordninger?

Mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse har sværere ved at komme i job end personer med en fysisk funktionsnedsættelse. Med de handicapkompenserende ordninger er der ellers mange muligheder for at give dem den rette støtte. Læs om, hvorfor du som jobcentermedarbejder skal bruge ordningerne til denne gruppe.