Cirkulær økonomi og social ansvarlighed

Få inspiration fra virksomheder til at arbejde med cirkulære forretningsmodeller, der skaber job til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Vi har sammen med Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål og Erhvervsstyrelsen udarbejdet en publikation med inspiration fra virksomheder, der i dag skaber jobs til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet gennem cirkulære forretningsmodeller.

Læs her virksomhedernes bud på, hvilket potentiale de ser, og hvilke barrierer der kan være ift. en yderligere omstilling til cirkulær økonomi. Publikationen kan hentes her

Fem centrale anbefalinger til din virksomhed

Prøv det af

Det kan være vanskeligt at omstille forretningen til cirkulær økonomi, og der er ikke nogen ’one size fits all’-løsning.

Derfor behøver din virksomhed ikke implementere en cirkulær forretningsmodel fra start.

I kan i stedet starte mindre cirkulære indsatser, der giver viden om mulighederne og tydeliggør, hvilke opgaver borgere fra kanten af arbejdsmarkedet kan varetage hos jer.

Skab mening for din virksomhed

Det lykkes kun med cirkulære forretningsmodeller og beskæftigelse af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, hvis det bliver prioriteret i virksomheden.

Selvom der ikke nødvendigvis er en direkte økonomisk gevinst, så kan koblingen mellem cirkulær økonomi og beskæftigelse skabe intern værdi og stolthed i virksomheden.

Det kan også bidrage til loyalitet hos jeres kunder. Dog må indsatsen ikke påvirke virksomhedens økonomi negativt.

Lav partnerskaber med andre

Lav partnerskaber med andre virksomheder eller organisationer, som er andre steder i det cirkulære loop.

Den ene virksomheds restprodukt er måske en ressource til ny produktion for en anden virksomhed.

Bidrag til verdensmålene

Styrk virksomhedens bidrag til FN’s verdensmål ved at koble cirkulær økonomi med socialt ansvar på arbejdsmarkedet.

Cirkulær økonomi bidrager bl.a. til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, mens socialt ansvar på arbejdsmarkedet bl.a. bidrager til verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst.

Brug samtidig også dette i virksomhedens kommunikation og markedsføring

Inkluder eller fasthold udsatte

Brug de nye opgaver i den cirkulære økonomi til at inkludere eller fastholde udsatte på arbejdsmarkedet.

Mange af de nye opgaver, der opstår i forbindelse med omstilling til cirkulær økonomi, kan varetages af mennesker uden eller med begrænsede faglige kvalifikationer.

CSR People sætter fokus på social ansvarlighed og cirkulær økonomi

Vi sætter med særprisen til CSR People Prize 2021 fokus på virksomheder, der gennem cirkulære forretningsprocesser skaber jobs til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Indstil enten din egen virksomhed eller en virksomhed du kender, der gør en forskel.

Sidste frist for indstilling er den 17. januar 2021. Læs mere her

Spørg Cabi

Står du i en situation, hvor du er i tvivl om regler og løsninger, og kommer du fra en virksomhed eller et jobcenter?

Tag fat i Marie Torp Dandanel, når det handler om at skabe job til ledige gennem fx småjobs med sortering og genanvendelse af råvarer, produkter og udtjente genstande.

Kontakt Marie på

Mail: mat@cabiweb.dk
Tlf.: 2298 5653

Marie Torp Dandanel, konsulent i Cabi, sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 

INSPIRATION

Virksomheder, der skaber jobs

Grundfos’ Take Back ordning, recirkulation af møbler hos Holmris B8 og Randers Kommunes initiativ med en cirkulær møbelcirkel er alle gode eksempler på cirkulære forretningsenheder, der skaber jobs.

Find materiale fra konferencen Hvilke muligheder skaber cirkulær økonomi for det rummelige arbejdsmarked? den 17. september 2020 her

Grundfos' genbrugsprogram handler ikke kun om at genanvende imponerende 98 % af virksomhedens pumper, så vi skåner miljøet mest muligt. Det handler i lige så høj grad om at skabe meningsfyldt arbejde til de dygtige medarbejdere, der manuelt adskiller pumperne på Grundfos' Flex-afdeling.

Medarbejderne i Flex-afdelingen er mennesker, som af sociale og/eller helbredsmæssige årsager har nedsat arbejdsevne. Se video om Take Back programmet

Mere viden om den grønne omstilling

Læs mere om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos Erhvervsstyrelsen

Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere

Seneste nyheder

Hjemmearbejde fungerer godt for mange, men mentale udfordringer kan lure under overfladen

Nedlukning sender trivsel blandt medarbejdere under pres

Hjemmearbejde og manglende kontakt til kolleger kan føre til angst, stress og depression. Derfor står lederne i landets virksomheder over for endnu en stor opgave med at sikre medarbejdernes trivsel under nedlukningen, mener ekspert.

Coronaepidemien får også betydning for ledige i virksomhedspraktik og løntilskud

Regeringen lukker ned for praktik, løntilskud og nyttejob frem til februar

Coronakrisen lukker samfundet ned, og det betyder også, at regeringen stopper for etableringen af nye virksomhedspraktikker og nye job med løntilskud. Alle nyttejob lukker helt ned.

Kommunerne er blevet bedre til at arbejde med jobmål for de mest udsatte.

Evaluering: Kommuner arbejder bedre med udsattes jobmål, men komplekse sager udfordrer

En evaluering af Flere skal med 1-indsatsen viser, at kommunerne har rykket sig markant i forhold til at få udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Men de komplekse sager giver stadig udfordringer. Kommunerne skal blive endnu bedre til at arbejde med udsattes CV og jobmål, mener ekspert.