Uudnyttet potentiale

- overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Overblikket giver et situationsbillede, hvad angår nøgletal (fra 2018), mens de faglige beskrivelser, herunder eksemplificeringen i forskellige livssituationer, har bred relevans. 

Du får et faktabaseret input til arbejdet med social ansvarlighed og verdensmål relateret til beskæftigelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Ledige på kanten har typisk andre udfordringer end ledighed. De enkelte livssituationer belyses i dette overblik ud fra et beskæftigelsesperspektiv med fokus på:

  • Hvad er udfordrende i jobmæssig sammenhæng?
  • Hvad kan virksomheden gøre for at opnå en vellykket rekruttering af denne borgergruppe?

Overblikket er færdiggjort februar 2019 for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. 

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Ella

Publikationer finder du her

Se oversigten over Cabis publikationer.

Læs mere