Ungeindsatser

Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Kontanthjælpsreformen har sat et nyt uddannelsesrettet fokus på ungeindsatsen. Cabi har derfor, på foranledning af Rockwool Fonden, beskrevet en række af de indsatser, som er med til at styrke indsatsen for, at flere unge bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Målgruppen for kortlægningen er udsatte unge mellem 16 og 25 år. Der er tale om unge, som ikke er, og ikke har været i stand til at gennemføre en uddannelse eller at fastholde et job. De kan have sociale og psykiske vanskeligheder, dårlig opvækst, ringe skolekundskaber, manglende ’livskundskaber’, og kan være socialt isolerede uden voksne at støtte sig til.

Kortlægningen omfatter indsatser indenfor følgende indsatsområder:

  • Uddannelsesforberedende virksomhedsforløb
  • Inklusion og fastholdelse i uddannelse
  • Iværksætteri og entreprenørskab
  • Frivillige
  • Mentorindsats
  • Kriminalitetsforebyggende indsatser
  • Boligsociale indsatser
  • Helhedsorienterede indsatser
  • Brugerinddragelse.
Viden og baggrund

Cabis ungeanbefalinger 2019

Ikke alle unge går den lige vej til uddannelse og job. Læs Cabis anbefalinger til, hvordan vi hjælper udsatte unge.

Læs Cabis anbefalinger