Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

Se, hvordan udviklingen i anvendelsen af revalideringen har været gennem de seneste år. Hvordan er beskæftigelseseffekten, og hvad er de kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Anvendelsen af revalidering faldt med 40 procent fra 2005 til 2011.

Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet, eller er revalideringsredskabet rustent og ved at blive udkonkurreret af viften af redskaber og tilbud i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder aktive tilbud til sygemeldte?

Vil de kommende beskæftigelsesreformer komme til at betyde en revitalisering af revalideringen?

Mere konkret kan man spørge, om beskæftigelsesministerens intentioner med ressourceforløb vil styrke mulighederne for at fremme en mere individuelt bestemt beskæftigelsesindsats og dermed nuancere tolkningen af bestemmelserne om kortest mulig vej til arbejde.

I analysen ser Cabi nærmere på udviklingen i anvendelsen af revalideringen, på beskæftigelseseffekten og på kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Analysen rundes af med en perspektivering af revalideringens status som redskab i beskæftigelsesindsatsen.

Lovstof

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. Ved behov for nærmere afklaring, kan jobcentret bevilge en forrevalidering.

Læs lovstoffet