Meningsfulde praktikbeskrivelser

Virksomhedspraktik skal beskrives i VITAS og Min Plan. Den gode beskrivelse gør arbejdet mere effektivt for alle parter

Vi har i denne guide samlet en række gode råd til dig, der arbejder i et jobcenter. Her giver vi dig tips til og eksempler på, hvordan du laver en god beskrivelse af virksomhedspraktik. Den gode beskrivelse af praktikken skal give et kort og hurtigt overblik over:

  • målet med virksomhedspraktikken.
  • hvilke opgaver den ledige skal løse i praktikken.
  • arbejdstiden.
  • hvilke skånehensyn, der eventuelt er.
  • mulighed for lønnede timer.

Fra 2020 bliver der med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen sat endnu større fokus på lediges vej til job og de virksomhedsrettede ordninger. Derfor er det vigtigt med gode praktikker, og gode beskrivelser er et redskab til at skabe gode forløb.