Kompetencekort

En afdækning af flygtninges kompetencer er den sikreste vej til det gode match med en virksomhed og er helt central i det integrationsfaglige arbejde. Med kompetencekortet i hånden er du allerede godt på vej.

Med kompetencekortet som redskab kan du samle viden fra dialogen med borgeren, vurderinger fra virksomheder og fakta om formelle uddannelser i et og samme dokument.

Brug kompetencekortet som systematisk dokumentation for:

  • Samlet viden fra den løbende dialog 
  • Vurderinger fra virksomheder
  • Formelle uddannelser og/eller u-dokumenterede kompetencer
  • Den løbende opfølgning sammen med borgeren, når I sammen skal lægge stenene på vejen til det videre job- og uddannelsesvalg.

Også et værktøj til virksomheder

Virksomheder kan også med fordel bruge kompetencekortet, når flygtninge er tilknyttet virksomheden i kortere eller længere forløb og ansættelser. Brug det som:

  • udgangspunkt for dialogen med nye medarbejdere, når I sammen skal afdække kompetencerne
  • styringsredskab for opfølgende samtaler
  • dokumentation af de kompetencer medarbejderen tilegner sig, mens  han eller hun er tilknyttet din virksomhed.
Metode og værktøj

Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Dyk ned i kompetencekortet