Gå tværfagligt og koordineret til sagen

Ledere og medarbejdere i jobcentrene kan i Cabis casebaserede håndbog finde løsninger til, hvordan de kan arbejde tværfagligt.

Håndbogen giver ledere og praktikere viden og inspirerende eksempler på, hvordan kommuner kan skabe resultater med en tværfaglig og koordineret beskæftigelsesindsats. 

Håndbogen henvender sig også til ledere såvel som praktikere fra andre afdelinger og sektorer i kommunerne. De kan drage nytte af håndbogen i deres arbejde, når de har med borgere at gøre, som har brug for en særlig målrettet indsats for at komme i uddannelse og beskæftigelse.

Find metoder som passer til dit arbejdsområde

Det brede sigte med håndbogen følger naturligt af, at tværfagligt koordineret samarbejdet er emnet – det kræver netop, at alle faglige kompetencer skal mødes og sættes i spil.

Håndbogen består af seks dele.

 1. del: Tværfaglighed virker
 2. del: Lederen
 3. del: Praktikkeren
 4. del: Koordinering og progression
 5. del: Partnerne
 6. del: Virksomhederne

Cabi har sammen med VFSA og tre kommuner i landet gennemført projekt Route 25, hvor kommunerne har udviklet på deres tværfaglige, koordinerede, virksomhedsrettede indsats for udsatte unge, der har brug for ekstra støtte for at komme i gang med uddannelse eller arbejde.

Cabi har på baggrund af projekt Route 25 udarbejdet denne casebaseret håndbog.

Cabi rådgiver ledere og medarbejdere om:

 • effektiv ledelse af tværsektorielle indsatser
 • det gode tværfaglige samarbejde
 • effektive ressourceforløb
 • den koordinerende sagsbehandler
 • progression som metode.

Få et tilbud

Tag fat i seniorkonsulent Bente Nissen