Evaluering: Ungeindsats Himmerland

Rapport over evalueringen af Ungeindsats Himmerland.

Denne rapport er en tværgående evaluering af socialfondsprojektet Ungeindsats Himmerland incl. tillægsperiode i årene 2013-2014. I projektperioden har de tre himmerlandskommuner, i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, etableret en ungeindsats.

Evalueringen har fokus på, hvordan projektet imødekommer Kontanthjælpsreformen, og hvordan de tre kommuner anvender projektets erfaringer og organisering i implementeringen heraf. Der foretages også en mindre perspektivering i forhold til Erhvervsskole- og SU-reformens adgangsbegrænsninger.

Evalueringen har følgende hovedkonklusioner:

 • 79 procent af de 194 afsluttede unge er kommet i uddannelse (66 procent) eller beskæftigelse (13 procent).
 • Kernemålgruppen er udsatte unge, som er uddannelsesparate.
 • Ungekoordinatorerne sikrer kontinuitet i indsatsen fra start til slut ved at fungere som koordinerende sagsbehandler, uddannelsesvejleder, virksomhedskonsulent og mentor.
 • Virksomhedsforløb gør en forskel i det uddannelsesforberedende arbejde.
 • Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning er en forudsætning for mange unge, for at kunne tage en uddannelse.
 • Sammenhængskraften i Himmerland er styrket. De forskellige aktører har bedre kendskab til hinanden, og ungekoordinatorerne binder trådene sammen for de enkelte unge.

På den baggrund peger evalueringen på følgende anbefalinger til henholdsvis videreudivkling af projektet, samarbejdet med uddannelsesinsitutionerne og samarbejdet med virksomhederne.

 • Basens indsats kan udvides til aktivitetsparate.
 • Integrer Sundheds- og Socialområdet i basens indsats.
 • Forsæt og forlæng efterværnsperioden.
 • Drøft muligheder/begrænsninger i Erhvervsskole- og SU-reformen.
 • Aktivitetsparate skal også kunne rummes i virksomhederne.
 • Skab fokus på uddannelsesaftaler som en vej til optagelse og gennemførelse af uddannelse.

Har du spørgsmål til rapporten?

Så kontakt Jesper.