Evaluering af jobcentrenes samarbejde med KLAP

Cabi har interviewet 11 jobcentre om deres samarbejde med KLAP ifm. jobcentrenes indsats for førtidspensionister, der ønsker job, og har på den baggrund udarbejdet scenarier for det fremtidige samarbejde med jobcentrene.

Cabi konkluderer i rapporten, at KLAP har fundet en niche ved at hjælpe førtidspensionister med at finde et job og være opsøgende på virksomhederne for at finde jobbene – en opgave, som jobcentrene ikke er forpligtiget til at løse, udover at give råd og vejledning samt etablere jobbet, når det er fundet. Det er ofte førtidspensionisterne selv, der skal finde jobbet - ellers må de få hjælp af KLAP.

Læs mere om KLAP

Anbefalinger til det videre arbejde

I rapporten peger Cabi på en række områder, hvor KLAP kan styrke indsatsen for job til førtidspensionister, herunder samarbejdet med jobcentrene.