Erfaringsopsamling: Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

Denne publikation fra Cabi og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder sætter fokus på erfaringerne i 17 kommuner med indsats for og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Denne opsamling ser på 17 kommuners aktiviteter med at understøtte socialøkonomiske virksomheder og viderebringer erfaringer med henblik på at inspirere til det videre arbejde.

Erfaringerne er høstet gennem et satspuljeinitiativ, hvor de deltagende kommuner har gennemført egne processer og desuden har deltaget i fire netværksmøder i løbet af 2015 med det formål at udvikle indsatserne og udveksle erfaringer.

Formålet med satspuljeinitiativet var, at kommunerne kunne optimere deres indsats for og samarbejde med den del af de socialøkonomiske virksomheder, der har et beskæftigelsesfremmende formål.

I punktform har initiativet bl.a. resulteret i:

  • Nyetableringer og jobskabelse
  • Øget rådgivning og vejledning om socialøkonomi
  • Forbedring af samarbejdet med andre forvaltninger

Cabi har udarbejdet denne rapport med bidrag fra Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Vækstcentret har leveret input og cases til rapporten og har udarbejdet og udsendt en survey blandt de 17 kommuner. Cabi har indsamlet yderligere materiale, behandlet survey-data og har udarbejdet selve erfaringsopsamlingen. Rekvirenten er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har administreret puljen.