Publikationer

Punktet 'Publikationer' her på hjemmesiden er et web-bibliotek, der formidler materialer om det rummelige arbejdsmarked.

Publikationerne, der omtales her, retter sig først og fremmest mod medarbejdere hos landets jobcentre, men du kan også finde udgivelser til virksomheder. Materialerne har i stor udstrækning arbejdsmarkedsrettet perspektiv, og de tager som regel udgangspunkt i samfundets udsatte grupper.

Publikationer og viden i biblioteket dækker overordnet set:

  • udsatte ledige med andre problemer end ledighed
  • indvandrere og efterkommere
  • virksomhedernes sociale engagement
  • sygefravær, sygemeldte og sygeopfølgning
  • personer med handicap.

Analyse: Revalidering som vej til varig beskæftigelse

Der er sket et kraftigt fald i kommunernes brug af revalidering som værktøj til at få ledige i job. Det til trods for, at beskæftigelseseffekten for revalidering er høj. Det viser en analyse fra Cabi. I analysen har vi også gennemført kvalitative interview med kommuner for at belyse årsagerne til den dalende brug af ordningen.

Læs mere
Publikation

Casekatalog: De gode fortællinger om mennesker og virksomheder, der lykkes

I arbejdet med mennesker langt fra arbejdsmarkedet ved vi heldigvis, at rigtig mange kommer i job. Her har vi samlet flere gode eksempler, som omhandler alt fra unge, seniorer og mennesker med kognitive handicap. Udgivelsen er til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Læs mere
Publikation

Cirkulær økonomi og arbejde til flere

Se, hvordan fem virksomheder helt konkret arbejder med cirkulære forretningsmodeller samtidig med, at de skaber job til psykisk sårbare unge, tidligere kriminelle og andre, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere
Publikation

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Vi har samlet alt det, du som virksomhed skal vide om virksomhedspraktik i en pjece, som du kan hente og printe helt gratis.

Læs mere
Publikation

Socialt frikort til socialt udsatte

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte, som giver gennemarbejdede anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Læs mere
Publikation

Din vej til viden om det rummelige arbejdsmarked

Uanset om du er leder, sagsbehandler eller virksomhedskonsulent kan du benytte Cabi. Find her inspiration til arbejdet i kommuner og jobcentre.

Læs mere
Publikation

Din vej til viden om socialt ansvar

Få inspiration til din virksomheds sociale engagement.

Læs mere
Publikation

Gratis e-bog om stress

Cabi har udgivet en e-bog om stress, der skal hjælpe dig og din organisation med at sætte rammerne for at forebygge stress. Download den gratis her.

Læs mere
Publikation

Erfaringsopsamling: Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

Publikation fra Cabi og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder sætter fokus på erfaringerne i 17 kommuner med indsats for og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Læs mere
Publikation

Evaluering af jobcentrenes samarbejde med KLAP

Cabi har interviewet 11 jobcentre om deres indsats for førtidspensionister, der ønsker job og om deres samarbejde med KLAP og har på den baggrund udarbejdet scenarier for det fremtidige samarbejde med jobcentrene.

Læs mere
Publikation

Evaluering Ungeindsats Himmerland

Rapport over evalueringen af Ungeindsats Himmerlands.

Læs mere
Publikation

Evaluering: Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen

Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft, og den kan de bl.a. finde blandt flygtninge. Et projekt fra brancheorganisationen HORESTA i Esbjerg har skaffet 77 flygtninge i job eller uddannelse.

Læs mere
Publikation

Evaluering: Unge med autisme uddannes direkte til job

Med projektet "Klar til Start" er det lykkedes at skabe et særligt opkvalificeringsforløb for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) med garanti for job efter gennemført forløb. Det viser en evaluering fra Cabi.

Læs mere
Publikation

For jobcentre: Find småjobs og praktikforløb med ny tankegang

Få argumenter til dialogen om opgaver med virksomhederne, som kan bane vej for småjobs, praktikforløb og jobåbninger. Kan bruges uanset, hvilken rolle man har i et jobcenter.

Læs mere
Publikation

For virksomheder: Rekruttering fra kanten

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at finde en ny medarbejder, der matcher behovet.

Læs mere
Publikation

Gå tværfagligt og koordineret til sagen

Ledere og medarbejdere i jobcentrene kan i Cabis casebaserede håndbog finde løsninger til, hvordan de kan arbejde tværfagligt.

Læs mere
Publikation

Håndbog i jobrettede samtaler

Håndbog med inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

Læs mere
Publikation

Inspirationsguide til CSR rapportering

CSR rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af den samlede rapportering efter årsregnskabslovens § 99a. Downloads Cabis inspirationsguide og få gode råd til arbejdet.

Læs mere
Publikation

Inspirationskatalog - Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Læs mere
Publikation

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del. Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Læs mere
Publikation

Jobcentre samarbejder med store virksomheder

Denne publikation fra Cabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar sætter fokus på samarbejdet mellem jobcentre og store virksomheder.

Læs mere
Publikation

Kompetencekort

En afdækning af flygtninges kompetencer er den sikreste vej til det gode match med en virksomhed og er helt central i det integrationsfaglige arbejde. Med Kompetencekortet i hånden er du allerede godt på vej.

Læs mere
Publikation

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Denne undersøgelse peger på, hvilke faktorer der gør medarbejdere langtidsfriske. Formålet er at få mere viden, der skal bruges til at iværksætte målrettede sundheds - og nærværsfremmende initiativer.

Læs mere
Publikation

Meningsfulde praktikbeskrivelser

Cabi har udgivet en guide til gode beskrivelser af virksomhedspraktik. Den er til dig, der arbejder i jobcentret med ledige og deres vej til arbejde

Læs mere
Publikation

Metodehåndbog om den jobrettede samtale

Guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres.

Læs mere
Publikation

Notat: Kend dit jobcenter

Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere
Publikation

Næste skridt - otte noveller om psykisk sårbarhed

Med disse otte noveller vil vi supplere ordene om resultater, metoder og faglighed og nå ind til den menneskelige relation, som, når alt kommer til alt, er afgørende for, om personer med psykisk sårbarhed formår at tage et godt, næste skridt.

Læs mere
Publikation

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Læs mere
Publikation

Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

Se, hvordan udviklingen i anvendelsen af revalideringen har været gennem de seneste år. Hvordan er beskæftigelseseffekten, og hvad er de kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Læs mere
Publikation

Skab fremmøde med sund arbejdskultur

Tag fat om arbejdspladskulturen, når du vil have lavt sygefravær og højt fremmøde på arbejdspladsen. Det betaler sig både for virksomheden, kollegerne og medarbejderne selv. Hent inspiration og redskaberne i denne helt nye pjece fra Cabi.

Læs mere
Publikation

Slutevaluering af Route 25

Udsatte unge kommer i uddannelse eller job, når kommunen formår at samle indsatsen i en tværfaglig og virksomhedsrettet indsats. Det viser en evaluering af projektet Route 25.

Læs mere
Publikation

Stress og psykiske lidelser

Hvad gør du som leder, når en medarbejder rammes af stress og psykiske lidelser? Se og hør ledere og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder fortælle om deres erfaringer. Og hør, hvad eksperten anbefaler.

Læs mere
Publikation

Styr på sygefraværet

Se og hør ledere fortælle om deres erfaringer med at nedbringe virksomhedens sygefravær.

Læs mere
Publikation

Sygefravær på daginstitutionsområdet

Komparativ undersøgelse af sygefraværet på daginstitutionsområdet i seks kommuner.

Læs mere
Publikation

Tips og nye idéer til det virksomhedsrettede samarbejde

Kataloget er til dig, der fungerer som jobcentrets opsøgende konsulent med virksomhedskontakt, og du får inspiration og konkrete værktøjer til at starte op eller styrke samarbejdet med små virksomheder.

Læs mere
Publikation

Tyve år med socialt ansvar

Casekataloget er udarbejdet med de seks nominerede virksomheder til CSR People Prize 2018. Læs og download det her.

Læs mere
Publikation

Ungeindsatser

Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Læs mere
Publikation

Uudnyttet potentiale - overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Overblikket giver et situationsbillede, hvad angår nøgletal (fra 2018), mens de faglige beskrivelser, herunder eksemplificeringen i forskellige livssituationer, har bred relevans.

Læs mere
Publikation

Viden til jobcentrets samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Brug socialøkonomiske virksomheder som afsæt, når borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes tættere på job. Find henvisninger til mere fakta og viden i denne case.

Læs mere
Publikation

Virksomme samarbejder mellem SMV’er og socialøkonomiske virksomheder

Få inspiration til socialt ansvar gennem fire konkrete cases i denne undersøgelse.

Læs mere