Underskriv støttebrev - bak op om Cabi på Finansloven

I Cabi står vi i en usikker økonomisk situation, da hele vores offentlige bevilling på ca. 18 mio. kr. pt. er til forhandling. Det drejer sig om godt 2/3 af vores finansiering. 

Heldigvis møder vi stor opbakning fra alle sider. Men vi har brug for al den opbakning, vi kan få. Erhverv Aarhus, 3F Aarhus og LO Aarhus har i fællesskab d. 29. september 2020 sendt et støttebrev til finansminister Nicolai Wammen.

Det er vi meget taknemmelige for. I brevet opfordrer de til, at vi tildeles de fornødne midler for at kunne opretholde vores indsats for socialt udsatte og sårbare på arbejdsmarkedet.

Du kan også give din opbakning til Cabi ved at underskrive støttebrevet

Ved at underskrive digitalt herunder viser du, at du bakker op om, at vi kan fortsætte vores arbejde for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. 

Se, hvem der har skrevet under her på listen
(401 underskrifter. Sidst opdateret 25. nov. 20 kl. 10.20)

Din underskrift er modtaget, når du har udfyldt felterne herunder og klikket på underskriv. Din støtte har stor betydning for os!

Tak

Læs støttebrevet 

Du underskriver ved at udfylde felterne herunder og klikke på underskriv

Støttebrevet og opbakningen hertil - i form af underskrifter - vil blive brugt i kommunikationen med politikere, beslutningstagere og andre i processen frem mod vedtagelse af Finanslov 2021 med henblik på at tydeliggøre behovet for, at Cabi får tildelt de fornødne midler.

Læs i øvrigt vores persondatapolitik

OPBAKNING 

Fem store organisationer bakker op om Cabi

Også Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KL, Danske Handicaporganisationer og Lederne giver i en fælles støtteerklæring deres opbakning til os.

I deres støtteerklæring skriver de bl.a.:

"Cabi bibringer jobcentre og virksomheder viden og inspiration, så flere mennesker med udfordringer af helbredsmæssig og social karakter kan blive fastholdt eller inkluderet på arbejdsmarkedet."

Og: "Vi giver derfor vores opbakning til Cabis arbejde og håber, at Cabi også fremadrettet vil være en vigtig medspiller i indsatsen for, at flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, og at flere i risiko for at miste tilknytningen bliver fastholdt i beskæftigelse."

Læs hele støtteerklæringen

ARTIKEL

Altinget: Regeringen vil droppe offentlig støtte til Cabi

I jagten på konsulentbesparelser lægger regeringen op til at fjerne bevillingen til Cabi, som rådgiver virksomheder og kommuner med at hjælpe socialt udsatte i job. Tunge aktører advarer imod besparelser, skriver Altinget.

Cabi har siden 2002 understøttet kommuner og virksomheders indsats med at hjælpe socialt udsatte i job, men i regeringens finanslovsudspil står Cabi til at miste hele den offentlige bevilling på 18 millioner kroner, som udgør knap to tredjedele af dets fulde finansiering, skriver Altinget.dk

Ea Nielsen er souschef hos Cabi og lægger ikke skjul på, at situationen lige nu er ekstremt presset.

"Hvis vi mister hele vores offentlige bevilling, vil vi skulle lave fuldstændig om på hvilken type organisation, vi er. Vi er afhængige af den bevilling for at kunne tilbyde alle de gratis ydelser, som virksomheder og kommuner gør flittigt brug af," siger hun til Altinget.dk.

Læs hele artiklen