Virksomheder får hjælp til at tage hånd om trivslen

Små og mellemstore virksomheder kan med projektet Tag hånd om trivslen få redskaber til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. De virksomheder, som Cabi har besøgt, kompetenceudvikler fx sine ledere.

Mange virksomheder oplever udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, og det går ud over medarbejdernes trivsel og virksomhedens bundlinje.

Men heldigvis kan der gøres noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Cabi gennemfører i øjeblikket projektet Tag hånd om trivslen – vejledning til små og mellemstore virksomheder for Velliv Foreningen. Det sker bl.a. gennem en hotline samt besøg i virksomheder, som har haft et ønske om at få vejledning om, hvordan de kan forbedre medarbejdernes mentale sundhed og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Her har Cabis fraværs- og trivselsteam indtil videre besøgt 15 virksomheder inden for de seneste måneder

”Vi har en individuel tilgang til alle virksomheder, når vi besøger dem. Det er vigtigt for, at vi kan give dem lige præcis det, de har behov for. Og vi kan se, at virksomhederne også handler, når vi har været på besøg,” siger Birgitte Poulsen,” chefkonsulent hos Cabi. 

Det starter med ledelsen

Hun forklarer, at de tiltag, som virksomhederne sætte i gang efter Cabis besøg, er vidt forskellige. Det er fx tiltag på medarbejderniveau, ledelsesniveau og nye procedurer omkring håndtering af sygefravær.

”Der er fx en virksomhed, som vil give medarbejderne et kompetenceløft ved at give medarbejderne viden om mental sundhed, og så er der virksomheder, hvor der skal arbejdes med ledelsesgrundlaget og ledelsens kompetencer, når det kommer til at sikre medarbejderens trivsel. Generelt kan vi sige, at det er nogle gode, kvalificerede løsninger, virksomhederne er kommet frem til, og jeg er overbevist om, at de giver effekt,” siger Birgitte Poulsen.

”Den gode trivsel hænger sammen med den gode ledelse, så det er et godt sted at tage fat, hvis man vil arbejde med trivslen,” fortsætter hun.

Også små virksomheder arbejder med trivsel

Birgitte Poulsen fortæller videre, at Cabis konsulenter har planer om at gennemføre endnu flere virksomhedsbesøg. Derudover holdes også oplæg om trivsel og psykisk arbejdsmiljø ved en række arrangementer landet over. Her har 260 indtil videre deltaget.

Birgitte Poulsen glæder sig over, at en stor andel af de virksomheder, som Cabi har været i kontakt med gennem hotline, besøg og arrangementer, kommer fra relativt små virksomheder med mellem 11 og 50 medarbejdere.

”Man behøver ikke at være en stor virksomhed med et stort HR-apparat for at tage professionel hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdernes trivsel er vigtig for alle virksomheder, og derfor er det meget tilfredsstillende for os, når vi kan konstatere, at vi er i kontakt med virksomheder i alle størrelser og brancher,” siger Birgitte Poulsen.

Gratis hotline med vejledning

Hun opfordrer desuden virksomhederne til at bruge Cabis hotline, hvor det er muligt at få vejleding om trivselsspørgsmål.

”Vi oplever desværre, at mange virksomheder først får handlet på arbejdsmiljøet, når udfordringerne har vokset sig store, og de står med en sygemelding. Vi vil gerne medvirke til, at virksomhederne når det punkt, hvor de forebygger mistrivsel på arbejdspladsen. Det er bl.a. derfor, at vi har vores hotline, hvor man kan få gratis sparring og vejledning på de ting, man lige står med,” siger Birgitte Poulsen.

Kontakt Cabi og få et godt råd

Brug vores hotline her