Ny guide til gode beskrivelser af virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et af jobcentrenes vigtigste redskaber. Derfor skal beskrivelserne af praktikken have et klart mål og formål, så det er tydeligt for alle, hvad der skal ske i praktikken. Vi har lavet en guide til medarbejdere i jobcentret.

Der er nu endnu større fokus på, at jobcentrenes indsats fører til job. Virksomhederne bliver kommunernes absolut vigtigste samarbejdspartner, og flere skal i virksomhedsrettede tilbud.

Derfor er det vigtigt med grundige beskrivelser af, hvad der skal ske i praktikken. Er der et klart jobmål med praktikken? Hvordan er vejen til målet? Hvilke opgaver skal praktikanten udføre? Og hvem følger op? Det bør være klart.

Ekspert: Gør dig selv en tjeneste

Cabi har udgivet en gratis guide til medarbejdere i jobcentrene med tips og gode råd til den gode og meningsfulde praktikbeskrivelse. Den gode beskrivelse er tydelig, og den peger i retning af job, forklarer seniorkonsulent hos Cabi, Annette Juul Jensen, som har været med til at udvikle guiden.

”Formelt set er det virksomheden, som skal oprette ansøgningen om virksomhedspraktik i VITAS. Men som ansat i jobcentret gør du dig selv, virksomheden og praktikanten en kæmpe tjeneste ved at få talt målet med praktikken godt igennem og udfyldt beskrivelsen grundigt,” siger Annette Juul Jensen.

Hent publikationen Meningsfulde praktikbeskrivelser

Klare aftaler giver færre misforståelser

En god beskrivelse af praktikken, hvor aftalerne mellem jobcenter, praktikant og virksomhed er tydelige, har den fordel, at det står klart for alle parter, hvornår målet med praktikken er nået, og den skal helst pege i retning af næste skridt for praktikanten.

”Det er en fordel for alle parter, hvis aftalerne er klart formuleret i beskrivelsen, for den kan man altid vende tilbage til. Det sker nogle gange, at en praktikant forventer, at forløbet fører til job, mens virksomheden har en helt anden opfattelse. Det kan spolere et helt praktikforløb, hvis man kommer skævt fra start, men den slags misforståelser kan man undgå, hvis aftalerne er formuleret klart,” siger Annette Juul Jensen.

”Det sker jo også, at man overtager sager fra kollegaer, og der er det altså nemmest at sætte sig ind i en ny sag, hvis aftalerne er klart beskrevet,” siger Annette Juul Jensen.

Cabis guide indeholder bl.a. en vejledning til, hvordan du laver beskrivelsen af virksomhedspraktik samt eksempler på gode og mindre gode beskrivelser.

Du får også et værktøj til at lave mål for praktikken og tips til, hvordan du skriver kort og præcist.

Mere inspiration