Jobcentrene er bedre end deres rygte, mener virksomhederne

Otte ud af ti virksomheder er tilfredse med samarbejdet med deres jobcentre, og ofte ender praktikforløb med ansættelse. Det viser en aktuel undersøgelse fra KL’s Momentum.

Landets jobcentre er ofte i skudlinjen for hård kritik om langsom sagsbehandling og uforståeligt bureaukrati. Men spørger man landets virksomheder, tegner der sig et billede af et velfungerende samarbejde.

KL har gennemført en undersøgelse blandt 1.800 danske virksomheder, og her svarer 80 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet, og kun fire procent er utilfredse med jobcentret. Det skriver KL’s nyhedsbrev Momentum.

Produktionschef: Jobcentret er god til at lytte

Betonelementfabrikken Ambercon i Støvring samarbejder løbende med jobcentret om rekruttering og praktikforløb, og det er et samarbejde, som produktionschef Thais Kristensen er glad for.

”Jeg er rigtig tilfreds med den måde, vi bliver behandlet på og har dialogen på. De tager sig tid til at komme ud og snakke om rekruttering, de er gode til at lytte efter, hvad det præcist er, vi søger, og kommer med nogle fornuftige kandidater. Og hvis jeg i en periode ikke har tid til at hjælpe med folk, der skal i forløb, så respekterer de også det,” siger han til Momentum.

KL’s undersøgelse viser desuden, at 56 procent af de virksomheder, som var i kontakt med jobcentret om almindelig rekruttering, ansatte en medarbejder efter kontakten. Og 74 procent af de virksomheder, som havde kontakt med henblik på at opkvalificere ledige, indgik efterfølgende en aftale om virksomhedspraktik.

Jobcentre løser rekrutteringsopgave

Thomas Kastrup-Kastrup Larsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL, glæder sig over den høje succesrate.

”I en tid, hvor ledigheden er rekordlav, er det ikke altid nemt at finde en ledig med de rette kompetencer, virksomheder efterspørger, så det er ekstremt flot, at det lykkes i over halvdelen af tilfældene. Samtidig viser den høje succesrate, når det handler om opkvalificering af ledige, at jobcentrene har et rigtig godt samarbejde med virksomhederne og forstår deres vilkår og behov,” siger han til Momentum.

Udviklingschef hos Cabi, Ella Petersen, ser virksomhedernes tilfredshed som en anerkendelse af den udvikling, jobcentrene har været igennem over de seneste år.

”Vi er nu der, hvor kontakten mellem de to parter er blevet mere professionel, og jobcentrene handler i højere grad ud fra virksomhedernes behov. Det er et positivt niveau, og det skal vedligeholdes. Det sker kun, hvis jobcentrene bliver ved med kontinuerligt at opsøge og udvikle kontakten til virksomhederne og sikre, at der er viden om virksomhedernes behov hos alle i jobcentret” siger Ella Petersen. 

Jobcentrene kommer også til at stille krav

Hun mener dog også, at virksomhederne skal til at indstille sig på, at samarbejdet nu kan bevæge sig ind i en ny fase. I en tid med høj beskæftigelse og lav ledighed vil jobcentrene nu i højere grad fokusere på, at samarbejdet fører til ansættelse af ledige.

”Virksomhederne skal vænne sig til, at jobcentrene også begynder at stille krav den anden vej, når en ledig skal ud i en virksomhed. Jobcentrene vil have et meget stærkt fokus på, at fx virksomhedspraktik skal føre til ansættelse. Ikke nødvendigvis fuldtidsstillinger, men at praktikanten bliver aflønnet, når han eller hun løser opgaver til samme kvalitet og på samme tid som andre medarbejdere,” siger Ella Petersen.

”Derfor vil virksomhederne opleve, at jobcentrene allerede meget tidligt i forløbet vil have fokus på lønnede timer til praktikanten. Det handler i bund og grund om at få løn som fortjent,” slutter hun.

Mere inspiration

Læs hele Momentums undersøgelse her

Se også Cabis tema om samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Jobcentret som rekrutteringspartner - Se mere her