Forenkling af beskæftigelsesindsatsen varsler ny kultur i jobcentrene

Til nytår træder forenklingen af beskæftigelsesindsatsen i kraft. Det betyder færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgrupper. Men udover ændrede regler og paragraffer lægges der op til en helt ny kultur i jobcentrene. Og det er den største forandring, mener Cabi.

I august 2018 kunne daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) præsentere en bred politisk aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Og 1. januar 2020 træder de nye lovændringer i kraft.

Nu skal det være slut med snørklede krav om, hvornår der skal holdes samtaler med den ledige, der skal være flere ens regler på tværs af målgrupper, og der skal fokus på kommunernes resultater: Den indsats, som sættes i gang, skal føre til job.

Men hvad kommer færre proceskrav og fokus på resultater rent faktisk til at betyde i praksis? 

Få et overblik over den nye lovgivning

Vi er dykket ned i paragrafferne, og i et nyt tema på Cabis hjemmeside giver vi et overblik over lovændringerne og vores bud på, hvad de kommer til at betyde for ledige og medarbejdere i landets kommuner.

Se temaet om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Den nye lovgivning bygger på en række principper, som bliver styrende for ledige, virksomheder, medarbejdere og ledere i jobcentrene. Det vurderer Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi og tidligere afdelingsleder i Jobcenter Aarhus.

”Medarbejderne i jobcentret ændrer rolle fra at være systemadministrator til i stedet at være sparringspartner for den borger, som skal i job. Nu bliver medarbejderne ikke længere målt på, om de fx overholder tidsfrister for samtaler. De får langt mere frihed til sammen med borgeren at vælge den individuelle indsats, som fører til job. Det er en tillidserklæring til medarbejderne og deres faglighed og giver bedre muligheder for innovative medarbejdere,” siger Trine Thomsen. 

Ledelsen skal slippe medarbejderne fri

Ændringerne i lovgivningen kommer også til at stille nye krav til ledelsen i jobcentret, når der gives slip på stram regelstyring, mens der i stedet gives mere tillid til medarbejdernes faglighed.

”Det bliver en vigtig opgave for ledelsen i jobcentrene at sikre, at der er en kultur, hvor medarbejderne har plads og frihed til at iværksætte den indsats, som de ved virker, når ledige skal hjælpes i job. Ledelsen skal derfor også sikre at medarbejderne er klædt på til at vide, hvad der virker for de forskellige målgrupper. Samtidig skal ledelsen i jobcentret sikre, at der også i kommunalbestyrelsen er opbakning til, at mange af gevinsterne ved indsatsen først høstes på den lange bane,” siger Trine Thomsen.

”Med ens regler på tværs af målgrupper og færre proceskrav bliver det også lettere at etablere sammenhængende forløb i samarbejde med eksempelvis social- og sundhedsområdet. Det er helt centralt, for vi må ikke glemme, at vi taler om mennesker, som ud over ledighed, ofte også har fysiske, psykiske eller sociale udfordringer,” fortsætter hun.

Behov for mere samarbejde på tværs

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen bliver der også sat fokus på sanktionering af kommuners indsats, og i yderste konsekvens kan kommunerne blive sat under administration, hvis de ikke lever op til forventningerne.

”Det kan måske være med til at give mere ejerskab til beskæftigelsesindsatsen i landets kommunalbestyrelser, for ingen ønsker at blive sat under administration. Vi oplever dog også, at der i kommunerne allerede nu bliver samarbejdet mere mellem eksempelvis erhvervsafdelingen og beskæftigelsesforvaltningen. Et sådant samarbejde kræver, at man finder fælles mål at arbejde henimod, hvis det for alvor skal lykkes,” siger Trine Thomsen.

I teamet på Cabis hjemmeside finder du også en oversigt over de nye målgrupper. Du får en gennemgang af, hvad der skal ske i kontaktforløbet, og du kan finde en paragrafnøgle, som giver dig overblik over de vigtigste paragraffer i den nye lovgivning.

Se paragrafnøglen her

Cabi holder desuden kurser i den nye lovgivning