Cabi Nyt - September 2019

Viden og baggrund

Jobcentrene er bedre end deres rygte, mener virksomhederne

Otte ud af ti virksomheder er tilfredse med samarbejdet med deres jobcentre, og ofte ender praktikforløb med ansættelse. Det viser en aktuel undersøgelse.

Læs mere
Viden og baggrund

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen varsler ny kultur i jobcentrene

Forenklingen af beskæftigelsesindsatsen betyder færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgrupper. Men udover ændrede regler og paragraffer lægges der op til en helt ny kultur i jobcentrene. Og det er den største forandring, mener Cabi.

Læs mere
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Ny guide til gode beskrivelser af virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik bliver jobcentrenes vigtigste redskab. Derfor skal beskrivelserne af praktikken have et klart mål og formål, så det er tydeligt for alle, hvad der skal ske. Vi har lavet en guide til medarbejdere i jobcentret.

Læs mere
Viden og baggrund

Virksomheder får hjælp til at tage hånd om trivslen

Små og mellemstore virksomheder kan med projektet Tag hånd om trivslen få redskaber til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. De virksomheder, som Cabi har besøgt, kompetenceudvikler fx sine ledere.

Læs mere
Viden og baggrund

Verdensmål og socialt ansvar er i fokus med to nye priser

Med overrækkelsen af to priser sætter Cabi fokus på FN’s Verdensmål 8 og virksomhedernes sociale ansvar. CSR People Challenge er en helt ny pris, hvor studerende dyster om at udvikle den bedste idé til at forene virksomhedernes behov for arbejdskraft med potentialet hos de mange unge med udfordringer, der i dag står uden for arbejdsmarked og uddannelse.

Læs mere
Viden og baggrund

Ny guide: Kom i gang med FN’s Verdensmål

Mange danske virksomheder bidrager allerede til at indfri FN’s Verdensmål 8 – men måske ved de det ikke selv. Vi har udviklet en guide, så flere virksomheder kan indfri det forretningspotentiale, der er ved at arbejde med verdensmålene.

Læs mere