Overblik: Her kan virksomheder få hjælp under coronakrisen

Regeringen og Folketinget har vedtaget en lang række initiativer, der skal hjælpe virksomheder under udbruddet af corona-virus, som har sat store dele af landet i stå. Samtidig er der vedtaget ny lovgivning, som har stor betydning for ledige. Vi giver dig et overblik.

Regeringen og Folketinget har bl.a. vedtaget flere hjælpepakker på indtil videre et trecifret milliardbeløb. Konkret betyder aftalerne, at virksomheder, som er hårdt ramt af corona-krisen, kan få kompenseret en del af eller alle driftsudgiver i en periode.

Aftalen indeholder også hjælp til freelancere og selvstændige, som ligeledes kan få kompensation.

Derudover bliver der mere lempelige vilkår for modtagere af dagpenge og sygedagpenge, mens der sikres statsgaranterede låneordninger for virksomheder.

Trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere, som er i fare for at miste jobbet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har ligeledes indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

"Aftalen vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og den kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund som følge af denne alvorlige krise," siger DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.

Arbejdsgivere får udvidet ret til refusion for sygedagpenge

En ny lov giver arbejdsgivere udvidet ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får tilsvarende udvidet ret til sygedagpenge.

Formålet med loven, som blev vedtaget 17. marts 2020, er at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne og selvstændige erhvervsdrivende under corona-krisen.

Hos Cabi modtager vi også en del spørgsmål om sygedagpenge i forbindelse med corona-krisen, og derfor her vi fremstillet et overblik over de nye regler. Se det her

Alle jobcentre lukker ned

Langt de fleste medarbejdere i jobcentrene er sendt på hjemmearbejde, men et nødberedskab skal sørge for, at borgerne fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.

Lukningen af jobcentrene betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at borgerne i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de fastholder deres ydelse som hidtil.

Allerede igangsatte tilbud vil som udgangspunkt stoppe, men virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen eller driften opretholdes, kan videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige om det.

Q&A-side og hotline skal hjælpe virksomheder og kommuner

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål hos virksomheder og jobcentre. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oprettet en spørgsmål/svar-side.

Den nye spørgsmål/svar-side bliver løbende opdateret efterhånden som de indkomne spørgsmål bliver besvaret.

Derudover kan virksomheder også kontakte STAR’s hotline til virksomhedsservice, hvis de har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller andre spørgsmål i forbindelse med de store omvæltninger på beskæftigelsesområdet.