Nyt projekt skal give mere social beskæftigelse i byggeriet

Der er stort potentiale for, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i job i byggebranchen. Med et nyt initiativ skal bl.a. guides til bygherrer, entreprenører og byggeledere gøre det nemt og overskueligt at tage et socialt ansvar i byggeriet.

Rigtig mange virksomheder i byggebranchen har gode erfaringer med at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, men de gode metoder og erfaringer er ofte spredt i forskellige projekter. Der er brug for at få samlet de erfaringer og gjort dem let tilgængelig for flere.

Det mener Anders Sørensen, forretningsudvikler hos entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen. Derfor er Enemærke & Petersen sammen med Cabi og en lang række andre parter gået sammen om indsatsen Social beskæftigelse i byggeriet. 

Projektet er støttet af Realdania, og første step er en kortlægning af eksisterende viden og erfaring på området. På den baggrund er det målet at udarbejde guides og værktøjer, som skal gøre det nemt for flere i byggebranchen at implementere social beskæftigelse i byggerier.

Et kæmpe potentiale

”Vi har i Enemærke & Petersen gennem mange år haft et stort engagement i alment byggeri, og med vores gang i de her områder har vi også set de sociale problemer. Og det har fået os til at tage et ansvar ved fx at ansætte lokale beboere på byggesagerne,” siger Anders Sørensen.

”Men vi har også spurgt os selv; hvorfor gør vi kun det her på nogle af vores sager? Vi vil gerne derhen, hvor vi tager et socialt ansvar i alle vores sager. Og dernæst vil vi gerne have flere til at gøre det samme, for der er et kæmpe potentiale,” fortsætter han.

Fire webguides på vej

Cabi har stået for kortlægningen og er i gang med at udvikle webguides og værktøjer til fire forskellige målgrupper inden for byggeriet:

  • Bygherrer
  • Entreprenører
  • Byggeledere
  • Kommuner.

”Byggeriet er meget interessant, fordi det er en branche, som beskæftiger rigtig mange, og derfor er der også muligheder for mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Og det er i samspillet mellem de forskellige aktører, at vi virkelig kan løfte noget. Derfor er vi nu i gang med at lave guides, som forhåbentlig kan gøre det nemmere at komme i gang med at tage et socialt ansvar,” siger Cabis Marianne Lyngberg Nilsson, som er projektleder for Social beskæftigelse i byggeriet.

Ifølge Anders Sørensen kan netop byggebranchen hjælpe rigtig mange ledige med udfordringer ud over ledighed.

”Byggeriet er sådan en branche, hvor der er mange oplagte arbejdsopgaver, hvor man kan sluse folk ind, som har det svært. Og når du arbejder i byggeriet, får du din belønning med det samme. Du kan se resultatet af dit arbejde øjeblikkeligt,” siger Anders Sørensen.

”Det er jo lidt af et paradoks, at vi i byggeriet kommer til at mangle 70.000 faglærte, mens der samtidig går 50.000 unge, som ikke har været i uddannelse eller arbejde de seneste to år. For mange af dem er byggeriet helt oplagt,” fortsætter han.

Flere bygherrer skal med på vognen

For Anders Sørensen er det også et mål med projektet at få flere bygherrer til at skrive social beskæftigelse ind i deres udbud på nybyggeri og renoveringsopgaver. Derfor skal der også i projektet udvikles en særlig social beregner, som kan vise værdien af at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

”Vi vil gerne påvirke flere bygherrer til, at social beskæftigelse bliver et naturligt kriterie at have med i udbud. Enten i form af sociale klausuler eller frivillige aftaler,” siger Anders Sørensen.

De fire webguides er endeligt færdigudviklet efter sommerferien, og den sociale beregner for byggeriet skal være færdigudviklet inden årets udgang.

Læs mere om projektet på Cabis hjemmeside