Hjælp til den svære samtale i en svær tid

Ledere i landets virksomheder må lede hjemsendte medarbejdere på distancen under corona-krisen. Og mange ledere kommer også til at have svære samtaler med medarbejdere om eksempelvis mistrivsel. Vi giver dig redskaber til den svære samtale.

Medarbejdere og arbejdsgiver er med corona-krisen kastet ud i en uvirkelig situation, hvor usikkerhederne tårner sig op. For mange er usikkerheden svær at håndtere, og det kan udvikle sig til decideret mistrivsel blandt medarbejderne.

Og nogle virksomheder må afskedige medarbejdere, som følge af den omfattende nedlukning af samfundet, der bl.a. er gået hårdt ud over rejsebranchen og hotel- og restaurationsbranchen.

En svær samtale bliver endnu sværere uden det fysiske møde

Det er svære vilkår at arbejde under, og bekymringerne er mange. Derfor vil mange ledere gennem den kommende tid have medarbejdersamtaler om svære emner og vanskelige situationer.

I den situation er det vigtigt, at lederen er klædt godt på til at gribe samtalen rigtigt an, så samtalen kan blive så god som mulig for både lederen og medarbejderen. Det er især vigtigt, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, og samtalen i stedet må foregå via telefon eller videomøde.

Med Cabis publikation Når samtaler med medarbejdere bliver svære får lederne gode råd og redskaber til at gribe samtaler om svære emner godt an. Publikationen er målrettet ledere og personaleansvarlige i alle typer virksomheder.

”Den svære samtale skal gennemføres på en god og konstruktiv måde, og med publikationen her giver vi nogle redskaber til, hvordan det kan ske. Det er fx rigtig vigtigt, at der er en klar og tydelige dagsorden for samtalen, og at begge parter går fra den og ved, hvad der efterfølgende skal ske,” siger Birgitte Poulsen, chefkonsulent i Cabi.

Sørg for at være ekstra tydelig

Publikationen er bygget op i faserne før, under og efter samtalen. Ifølge Birgitte Poulsen er det især vigtigt, at lederen forbereder sig ekstra godt og får gjort dagsordenen helt klar, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk.

”Det er altid vigtigt at kommunikere tydeligt. Men det er bare ekstra vigtigt, at der ikke opstår tvivl og forvirring om, hvad der skal ske, og hvad der bliver aftalt, når samtalen foregår over telefon eller video, og man ikke lige kan mødes til den uformelle snak dagen efter,” siger Birgitte Poulsen.

Hent publikationen her