Corona-krise får ledigheden til at stige voldsomt

Antallet af nyledige er på kort tid steget voldsomt som følge af den verdensomspændende corona-krisen, der allerede har haft store konsekvenser i flere brancher. Men måske er den stigende ledighed kun et kortvarigt fænomen.

Måned efter måned satte beskæftigelsen i Danmark nye rekorder. Men det var før marts 2020, hvor corona-virusset vendte op og ned på alt. Også arbejdsmarkedet mærkede lynhurtigt de nye tider, hvor især rejsebranchen og hotel- og restaurationsbranchen øjeblikkeligt blev hårdt ramt på økonomien.

Beskæftigelsesministeriet følger løbende udviklingen, og en opgørelse fra 25. marts viser, at siden 9. marts har over 50.000 meldt sig som nyledige, og det giver et klart billede af, hvordan corona-virusset har ramt beskæftigelsen.

Minister: Det vil føre til flere ledige

At situationen er alvorlig blev også gjort klart af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), og ifølge ham vil regeringen gøre alt for at sikre økonomien og danske arbejdspladser. Men at det er umuligt at undgå afskedigelser.

”Uanset hvad vi gør, så vil sundhedskrisen desværre have indflydelse på vores arbejdsmarked, hvilket stigningen i antallet af ledige viser,” siger han i en pressemeddelelse

Regeringen har lanceret en lang række initiativer, som skal hjælpe et erhvervsliv, der er i knæ, og Folketinget har bl.a. vedtaget hjælpepakker til indtil videre et trecifret milliardbeløb til virksomheder. Samtidig får virksomheder udvidet ret til refusion af løn eller sygedagpenge, der udbetales til medarbejdere, som er fraværende som følge af COVID-19.

Professor: Forsigtig optimist

Men selvom beskæftigelsen allerede har taget et kraftigt dyk på ganske kort tid, er det endnu for tidligt at sige, om ledigheden vil være af mere varig karakter, mener professor Thomas Bredgaard ved Center for Arbejdsmarkedsforskning under Aalborg Universitet. Han er faktisk forsigtig optimist, selvom stigningen i ledigheden har været dramatisk. Det skyldes ikke mindst de vedtagede hjælpepakker, som skal holde hånden under erhvervslivet.

"Stigningen i antallet af nytilmeldte ledige er fladet mere ud den seneste uges tid, samtidig med at antallet af frameldte ledige fortsat er nogenlunde stabilt. Det gør, at bruttotallet for antallet af ledige samlet set er mere afdæmpet," siger han i et interview med Altinget

Cabi: Kan gå hårdt ud over mennesker på kanten

Hos Cabi bliver der også holdt øje med den stigende ledighed, og ligesom Thomas Bredgaard, håber direktør Mette Rønnau, at corona-krisen hurtigt er overstået, og at nedgangen i beskæftigelsen er midlertidig. Hun er bekymret for, at en ledighed, som bider sig fast, vil gå hårdt ud over mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, som er kommet i job mens ledigheden faldt.

”Vi har tidligere set, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, som kom i job i de gode år op til finanskrisen, også i stort omfang mistede det igen, da krisen ramte,” siger Mette Rønnau.

Cabi har været i kontakt med adskillige kommuner og virksomheder siden corona-krisen for alvor ramte landet, og nogle steder er det mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, som har mistet jobbet.

”Vi hører fra nogle kommuner, at en del af de, som bliver afskediget nu, er ansatte på få timer. I mange tilfælde ansatte i fleksjob. Det sker, fordi de ofte varetager nogle af de opgaver, der kan skærs fra i nedgangstider. Vi følger det tæt, da det ofte også er mennesker, som har svært ved at få et job igen,” siger Mette Rønnau.

Håbet er, at hjælpepakkerne til erhvervslivet forhåbentlig kan afbøde nogle af de problemer, som arbejdsmarkedet står over for.

Hotel- og restaurationsbranchen er fx allerede blevet ramt hårdt, men i et forsøg på at undgå afskedigelser har 3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indgået en aftale om, at medarbejdere kan få 30 dages opkvalificering, og i den periode skal arbejdsgiveren ikke afholde lønudgifterne.

”Det er et rigtig godt initiativ, som forhåbentlig giver flere virksomheder mulighed for at holde på medarbejderne frem for at afskedige dem,” siger Mette Rønnau.

Mere inspiration

Se også overblik over, hvor virksomheder kan få hjælp