Undersøgelse: Socialt udsatte vil være en del af et fællesskab

I 2019 og 2020 kan socialt udsatte tjene 20.000 kr. skattefrit om året med det sociale frikort. Men det er ikke pengene, der betyder mest, hvis man spørger de udsatte selv. De vil gerne være til nytte, viser en ny undersøgelse.

Siden årsskiftet har socialt udsatte med særlige sociale problemer haft mulighed for at benytte sig af et socialt frikort, der giver dem mulighed for at tjene 20.000 kr. årligt uden at betale skat eller blive trukket i sociale ydelser.

Det er fx mennesker, der har særlige udfordringer som hjemløshed, misbrug eller psykiske vanskeligheder, og som derudover er langt fra beskæftigelse eller uddannelse.

Forsøgsordningen med det sociale frikort løber i hele 2019 og 2020, og i forbindelse med indførelsen af ordningen har Cabi foretaget en undersøgelse for Rådet for Socialt Udsatte. Formålet med undersøgelsen var at finde anbefalinger til, hvordan det sociale frikort kan blive en succes.

Udsatte vil gerne bidrage

Undersøgelsen bygger bl.a. på interview med socialt udsatte borgere, som er i målgruppen for det sociale frikort, virksomheder, kommuner og sociale organisationer, der er i kontakt med borgere i målgruppen.

”I forbindelse med undersøgelsen har vi mødt og interviewet mennesker, der på trods af deres sociale udfordringer også rummer ressourcer, og som faktisk gerne vil bidrage, hvis de får chancen for det,” siger seniorkonsulent hos Cabi, Anette Hansen, som har været projektleder for undersøgelsen.

Mistillid til kommunerne kan være en barriere

Hun fortæller videre, at nogle af de interviewede har et arbejdsliv bag sig som fx tømrer, kok eller revisor mens andre aldrig har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Og de er, ifølge Anette Hansen, kommet med mange gode forslag til, hvad der kan få det sociale frikort til at fungere.

”Borgerne kan godt se ideen med frikortet, men det skal være så nemt som overhovedet muligt at bruge det. Ellers gør de det ikke. Det er fx vigtigt, at lønnen bliver udbetalt hurtigst muligt efter at den aftalte opgave er udført. Og nogle af dem har en udpræget mistillid over for alt, hvad der er kommunalt. De siger direkte, at hvis de skal søge frikortet fx på jobcentret, så vil de ikke være med,” fortæller Anette Hansen.

En af anbefalingerne i rapporten er, at kommunerne påtager sig opgaven med at få viden om det sociale frikort ud til potentielle brugere og virksomheder. Og noget tyder på, at der er brug for et benarbejde for at få det sociale frikort til at blive en succes. Ifølge DR har kun 137 personer i 81 kommuner søgt om socialt frikort pr. 13 marts. Hør radioindslag om det sociale frikort

Flyt visitation ud af kontoret

En måde at få frikortet ud til flere kan fx handle om kommunernes visitation af borgere til det sociale frikort. I undersøgelsen anbefales det bl.a., at visitationen til frikort kan foregå flere steder og så enkelt som muligt.

”Hvis du spørger borgerne, som skal bruge frikortet, så ser de helst, at visitationen foregår via en blanket, som de kan udfylde der, hvor de færdes i forvejen. Fx på herberger, varmestuer eller forsorgshjem. I hvert fald er det vigtigt, at medarbejderne disse steder, som har kontakten til de udsatte, har viden om ordningen og kan hjælpe de udsatte med at finde ud af at få søgt det sociale frikort,” siger Anette Hansen.

”En mulighed er også, at kommunen forhåndsvisiterer borgere ud fra det, der måtte være i borgerens sag i forvejen. Og når borgeren så søger om frikortet kan sagen hurtigt ekspederes,” fortsætter hun.

Cabis undersøgelse blev præsenteret på Rådet for Socialt Udsattes konference om det sociale frikort den 14. januar i København.

Mere inspiration

Download undersøgelse og inspirationskatalog om det sociale frikort fra Cabis hjemmeside 

Public Service på DR P1 behandlede 13. marts det sociale frikort og Cabis undersøgelse. Hør Public Service

Læs også historien 59-årige Jørgen har fået frikort til et job i Rema 1000 - men han er en af de få socialt udsatte