FN’s Verdensmål er mere end klima og global ulighed

Debatten og nyhedsstrømmen om FN’s Verdensmål handler ofte om miljøudfordringer, ulighed og klimaansvarligt forbrug. Det er vigtige emner, men FN’s Verdensmål er mere end klima og global ulighed. Mindst lige så vigtigt sker danske virksomheder og kommuners bidrag til verdensmålene gennem socialt ansvar på arbejdsmarkedet.

Virksomheder, der tager et socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, gør automatisk også en indsats for at indfri FN’s Verdensmål 8 – anstændige job og økonomisk vækst.

Det samme gælder for virksomheder, som forebygger nedslidning og fastholder medarbejdere, der ellers er i fare for at glide ud af arbejdsmarkedet fx pga. sygdom.

Og hvor det for nogle virksomheder måske er svært eller diffust at fremvise konkrete bidrag til et bedre miljø eller bæredygtighed, så kan alle virksomheder medvirke til at skabe job og inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Det er en mangeårig tradition for danske virksomheder at åbne dørene for mennesker med nedsat arbejdsevne, og ifølge direktør i Cabi, Mette Rønnau, skal virksomhederne ikke kun gøre det af et godt hjerte. De skal også gøre det, fordi der er en gevinst at hente. Ikke mindst i en tid, hvor flere brancher melder om udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Socialt ansvar giver virksomheden et forspring

”Socialt ansvar er en god forretning for virksomheder. Når man har givet en hånd til et menneske, er resultatet ofte en meget loyal medarbejder. For mange nyuddannede er en virksomhed, som tænker i verdensmål og CSR, også attraktiv som arbejdsplads. Det kan give virksomheden et forspring, når man skal rekruttere faglærte og specialister,” siger Mette Røønnau.

Og mange virksomheder arbejder i dag med FN's Verdensmål uden at de selv ved det, mener hun.

"Lige præcis på det her område er der mange dansk virksomheder, som allerede gør en stor indsats. Så en måde at komme godt i gang med at arbejde systematisk med FN's Verdensmål er fx ved at beskrive, hvordan man rekrutterer mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, eller hvordan man tager et socialt ansvar for medarbejderne," forklarer Mette Rønnau.

Gennem bl.a. tæt samarbejde mellem virksomheder og kommuner er muligheder og metoder for at tage imod mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet blevet forfinede, og grænserne for socialt ansvar rykker sig hele tiden. Samtidig rykker socialt ansvar i stigende omfang ind på direktionsgangene og bliver en del af virksomhedernes strategi. Det betyder, at det i dag er muligt at tilpasse job og rumme mennesker med selv meget begrænset arbejdsevne.

Rekordmange ansat i fleksjob

Det kan fx ses på antallet af mennesker, som bliver ansat i fleksjob. Tal fra jobindsats.dk viser, at i 2014 havde 57.000 fuldtidspersoner et fleksjob, og ved udgangen af 2018 var rekordmange 73.700 fuldtidspersoner ansat i fleksjob. Og seks ud af ti arbejdede i 2018 i et fleksjob på under ti timer om ugen.

Et andet eksempel er indsatsen KLAPjob, som har skabt næsten 3.000 job til mennesker med kognitive handicap, og hvor virksomhederne står i kø for at være med.

Stadig udfordringer

Men selvom mange danske virksomheder allerede er med til at indfri Verdensmål 8 gennem deres sociale ansvar, kan der stadig gøres mere. Eksempelvis er 10,2 procent af unge i aldersgruppen 16-24 år hverken i gang med uddannelse eller job. Det er samme gruppe, som er i fokus under FN’s delmål 8.6, der handler om at hjælpe flere unge i arbejde, uddannelse eller træning.

Inden 2020 skal andelen af unge, som ikke er i job eller uddannelse reduceres væsentligt.

”Det er en kæmpe samfundsudfordring i en tid, hvor mange brancher mangler arbejdskraft. De sårbare unge er en meget stor gruppe, som vi arbejder med, så deres vej til job og uddannelse bliver nemmere,” siger Mette Rønnau.

Mere viden og inspiration

På Cabis hjemmeside har vi bl.a. etableret et tema med viden og inspiration til at arbejde med FN’s Verdensmål med særligt fokus på Verdensmål 8 

Cabi har desuden udgivet et katalog med konkrete eksempler på, hvordan virksomheder, som arbejder med mål 8 samt andre verdensmål. Det kan downloades gratis 

Du kan også følge med i, hvordan det går med Verdensmål 8 hos Danmarks Statistik