Sådan kommer din virksomhed i gang med Verdensmålene

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er gennem de seneste par år blevet et varmt emne blandt virksomheder, kommuner og politikere. Men hvordan omsætter man et abstrakt mål til konkret handling? Cabi er på vej med en gratis guide til virksomheder, som vil arbejde med Verdensmålene.

Anstændige job og økonomisk vækst. Sådan lyder FN’s Verdensmål 8, og læser man videre i målsætningen står der, at inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle mænd og kvinder, herunder også unge og personer med handicap.

Det fremgår også, at inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse, reduceres væsentligt.

Socialt ansvar er en dansk tradition

Men hvordan bidrager en helt almindelig dansk virksomhed til en så omfattende målsætning? Det forsøger Cabi at give et svar på med en ny guide til, hvordan virksomheder konkret kan arbejde med Verdensmål 8.

”Rigtig mange danske virksomheder gør allerede en masse for at indfri verdensmålene, men måske ved de det ikke selv. I dansk erhvervsliv har vi en lang tradition for at give plads til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi ansætter medarbejdere med nedsat arbejdsevne, og vi hjælper naboens søn med en læreplads. Og så er man allerede i gang med at indfri Verdensmål 8,” forklarer Carsten Lunden, seniorkonsulent hos Cabi.

Sammen med seniorkonsulent Marianne Lyngberg Nilsson har han udviklet Cabis guide til Verdensmålene, hvor målet er at hjælpe virksomhederne med at sætte et fokus og et mål for, hvordan den enkelte virksomhed konkret kan arbejde med Verdensmålene. Ifølge Carsten Lunden er det vigtigt, at arbejdet med Verdensmålene giver mening for virksomhedens drift – og gør det det, kan der til gengæld være en økonomiske gevinst.

For virksomheder, som oplever mangel på arbejdskraft, kan det fx være en god rekrutteringskanal at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Unge vil have virksomheder som arbejder med Verdensmål

”Der er desuden undersøgelser, som viser, at de yngre generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet stiller krav til deres arbejdsgivere, og de er meget optagede af, at virksomheden ikke bare tjener penge, men har et større formål. Så Verdensmålene er også med at til at gøre virksomheden attraktiv for de unge talenter,” siger Carsten Lunden.

”Derudover ser vi også en voksende tendens til, at virksomheder stiller krav til underleverandører om, at de skal kunne dokumentere, at de er socialt ansvarlige,” tilføjer han.

Cabis guide til Verdensmålene er delt op i fire trin:

  1. Overblik, fakta og baggrund
  2. Retning og fokus
  3. Ambition
  4. Fortæl om jeres sociale ansvar 

”Det har været vigtigt for os at lave en guide, hvor virksomhederne selv sætter retning og ambitioner for, hvordan de kan arbejde med Verdensmålene. Og med guiden giver vi vores bud på relevante punkter, man kan diskutere i virksomheder,” siger Carsten Lunden.

Guiden indeholder desuden en række skemaer, som kan være med til at strukturere arbejdet med Verdensmålene. Det er fx et skema til en handleplan, ligesom man kan downloade eksempler på allerede udfyldte skemaer, der kan tjene som inspiration.

Cabis guide til FN’s Verdensmål bliver offentliggjort efter sommerferien

Mere information

Læs mere FN’s Verdensmål på Cabis hjemmeside

Se eksempler på virksomheder, der arbejder med FN’s Verdensmål