Hver femte finder job gennem jobcentret

I langt de fleste tilfælde finder ledige deres job uden hjælp fra jobcentret, viser en analyse fra DA. Otte ud af ti finder typisk deres job gennem netværk, stillingsannoncer eller på anden vis. Det er helt som det skal være, mener mener Ella Petersen, udviklingschef hos Cabi.

DA’s analyse baserer sig på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, hvor 61.000, der var ledige før deres nuværende job, er blevet spurgt om, hvordan de har fundet deres job. Her svarer knap 19 procent af de ledige, at jobcentret var aktivt involveret i at formidle kontaktet til den nuværende arbejdsgiver, mens 80 procent fandt deres nye job andre steder.

Jobcentrenes rolle var i juni til debat i flere medier, men spørger man Ella Petersen, udviklingschef hos Cabi er det helt som forventet, at langt de fleste klarer sig selv, når de skal finde et nyt job.

”Det er sådan mekanismerne på arbejdsmarkedet fungerer, og heldigvis er der rigtig mange ledige, som selv er i stand til at finde et job. Jeg vil endda sige, at det er overraskende højt, at jobcentrene er involveret i at finde knap hvert femte job,” siger Ella Petersen.

Jobcentre skal ikke kun måles på antal job

Hun forklarer, at det ikke er nok at måle jobcentrenes indsats på, hvor mange job, der går gennem dem. For der er flere nuancer at tage højde for.

”En meget stor del af de ledige, som jobcentret er i berøring med, er mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er fx mennesker med komplekse problemer, som ofte er af både fysisk, psykisk og social karakter. De kan ikke bare gå ud og tage et job i morgen, for de skal have hjælp til at forstå og begå sig på arbejdsmarkedet, og ofte tager det lang tid,” siger Ella Petersen.

Men der er alligevel plads til forbedringer i jobcentrenes arbejde med mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Der er for mange eksempler på ressourceforløb, der trækker i langdrag, forløb uden tydeligt jobfokus og sagsbehandlerskift, og det opleves af borgerne som meget uhensigtsmæssige,” siger Ella Petersen.

Tværfagligt samarbejde kan forbedres

Hun peger desuden på, at jobcentrene skal blive bedre til tværfagligt samarbejde og samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer. Fx er samarbejdet med praktiserende læger mange steder en udfordring, og Ella Petersen opfordrer desuden til et tættere samarbejde mellem kommunale afdelinger.

”Men en af de helt store udfordringer er, at fx sundhedsafdelingen, beskæftigelsesafdelingen og erhvervsafdelingen arbejder ud fra hvert sit regelsæt og med hver sit mål og budgetter. Men for at få mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job er det nødvendigt med fælles mål på tværs af disse afdelinger. Det kræver tydelig ledelse, men også at byrådet tør sætte den retning og investere i det, for uden politisk opbakning er det vanskeligt,” siger Ella Petersen.

Mere inspiration

Vil du videre mere om at samarbejde på tværs? – Download gratis håndbogen Gå tværfagligt og koordineret til sagen