Flere flygtninge kommer i arbejde

Antallet af flygtninge, som kommer i job har været støt stigende gennem de seneste tre år. Men det er fortsat mændene, som tegner sig for langt de fleste job, viser tal fra Integrationsbarometer.dk. I projektet I mål med Integration har 17 kommuner arbejdet med at få flere flygtninge i job.

Gennem de seneste tre år er der sket en markant positiv udvikling i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I fjerde kvartal 2015 var 20 procent i job, Tre år senere var det tal mere end fordoblet til 43 procent. Det viser tal fra Integrationsbarometer.dk

Den tidligere regering satte en målsætning om, at halvdelen af landets flygtninge og familiesammenførte skal være i arbejde efter tre års ophold i Danmark, og den er tæt på at være nået.

Men det er især mændene, som formår at træde ind på arbejdsmarkedet, og blot 19 procent af kvinderne i målgruppen er i job.

Dermed tegner der sig en markant udfordring for landets kommuner, om at få flere kvinder med flygtningebaggrund i arbejde. Og den udfordring var også et gennemgående tema, da integrationsprojektet I mål med Integration, hvor 17 kommuner deltager holdt læringskonference 14. marts i år

De 17 kommuner har siden 2016 udviklet deres integrationsindsats over for flygtninge, og det har bl.a. resulteret i en række metoder og redskaber, hvor en del af dem er samlet på projektets hjemmeside. Her er desuden samlet tre eksempler på flygtningekvinder, som kommer i job og i den seneste årsrapport er der eksempler på, hvordan flere af de 17 kommuner har arbejde med at få kvinder med flygtningebaggrund i job.

Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi, forklarer, at en vigtig forudsætning er at tage udgangspunkt i den enkelte kvinde og de forudsætninger, hun har. Trine Thomsen har tidligere arbejdet som afdelingsleder i Jobcenter Aarhus. Her har hun bl.a. mødt en række somaliske kvinder.

Se ressourcerne

”Vi skal huske at lytte efter, hvad de kan byde ind med, for de har masser af ressourcer. De har også udfordringer, som vi selvfølgelig ikke skal ignorere, men vi skal være nysgerrige efter, hvad de kan. Vi opdagede fx en gruppe, som havde meget køkkenerfaring, og det opdagede vi kun fordi, vi var nysgerrige på det,” siger Trine Thomsen.

I et bud på at få flere kvinder med flygtningebaggrund i job er Cabi gået sammen med KL og analysefirmaet LG Insight om en styrket beskæftigelsesindsats for kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Indsatsen har bl.a. budt på tre workshops for kommuner, hvor løsninger og metoder blev vendt. På baggund af disse workshops er Cabi, KL og LG Insight nu ved at udvikle nye forløb.

Mere inspiration

I mål med Integrations er et projekt, hvor 17 kommuner har udviklet deres beskæftigelsesindsats for flygtninge – Se mere på Cabis hjemmeside

Download Cabi, KL og LG Insights løsningkatalog - Flygtningekvinder på arbejdsmarkedet