Til arbejdsgivere: Det skal du vide om virksomhedspraktik

Fremover skal stadig flere ledige i virksomhedspraktik. Virksomhederne skal vide, hvad de siger ja til, og derfor har vi lavet en pjece med en kort gennemgang af, hvad arbejdsgiveren skal være opmærksom på, når der kommer en praktikant ind i virksomheden.

Fra nytår kommer der ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, og den vil betyde, at flere ledige skal i virksomhedspraktik. For at det skal blive en god oplevelse for både praktikanten og virksomheden, der åbner sine døre, har vi derfor lavet pjecen Det skal du vide om virksomhedspraktik til dig, som er arbejdsgiver. Den indeholder den vigtigste viden om virksomhedspraktik.

Den indeholder fx fakta om, hvad virksomhedspraktik er, og hvad formålet med virksomhedspraktik kan være. Det kan nemlig variere. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du som arbejdsgiver, praktikanten og jobcentret er helt enige om, hvad formålet med den konkrete praktik er, og at det er skriftligt formuleret.

Er formålet fx, at praktikanten skal opnå job i din virksomhed? Er det opkvalificering af faglige kompetencer? Eller er det udvikling af fx sproglige og sociale kompetencer, mødestabilitet, etc. Det skal være helt tydeligt.

Få afstemt jeres forventninger til hinanden

Din vigtigste samarbejdspartner i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik er jobcentret. Derfor indeholder pjecen også en kort beskrivelse af, hvad du kan forvente fra jobcentret. Og hvad jobcentret forventer af dig som arbejdsgiver.

Når I holder opfølgningsmøder om praktikken, vil jobcentret fx gerne have en præcis tilbagemelding på, hvordan det går i praktikken. Her er det vigtigt, at du er ærlig og fortæller om det, der går godt i praktikken, og det, der går mindre godt.

Under opfølgningssamtalen vil medarbejderen fra jobcentret fx have fokus på:

  • Dokumentation af fremmøde og fravær
  • Praktikantens effektivitet
  • Om der sker en udvikling i praktikantens opgaver – fx hvilken type, hvor mange og hvor komplicerede.

Det er alt sammen med til at give jobcentermedarbejderen et godt billede af, hvad praktikanten kan, og hvilke muligheder for udvikling, der er. Det er også en stor hjælp, hvis du kan give konkrete eksempler på, hvad I har prøvet af undervejs i praktikken.

Download pjecen her

Pjecen er gratis, og kan hentes på Cabis hjemmeside

Vil du have en alternativ vej til rekruttering? - Så se vores tema her