Socialt frikort testes i fire kommuner

Kan udsatte som hjemløse og misbrugere blive en del af fællesskabet og tjene lidt penge ved at udføre arbejde med et socialt frikort? Og er virksomhederne parate til at tage imod dem? Cabi samarbejder med fire kommuner om at få det sociale frikort ud til flere.

Ved årsskiftet begyndte den toårige forsøgsperiode med det sociale frikort, hvor socialt udsatte kan tjene op til 20.000 kr. om året – skattefrit og uden at blive trukket i sociale ydelser.

Men der er en række udfordringer, som skal overkommes, hvis frikortet skal blive en succes. En undersøgelse, som Cabi sidste år lavede for Rådet for Socialt Udsatte, viser bl.a., at der skal en kommunal indsats til for at udbrede kendskabet til frikortet.

Hent undersøgelsen om det sociale frikort her

Samtidig er der blandt borgerne i målgruppen for frikortet en udbredt skepsis over for kommunerne, og langt fra alle virksomheder vil være i stand til eller villige til at hyre en person med socialt frikort.

Derfor har Cabi sammen med Holstebro, Esbjerg, Næstved og Vejle Kommune sat gang i projektet Socialt frikort til flere. Her skal kommunerne udvikle deres egne modeller til, hvordan det sociale frikort kan blive udbredt til flere. Og hvordan det lokale erhvervsliv kan involveres aktivt i indsatsen. Projektet er støttet af TrygFonden.

Brug for at være en del af fællesskabet

”Frikortet er en mulighed for, at nogle af de mest marginaliserede i vores samfund får en chance for at være en del af et arbejdsfællesskab. Vores undersøgelse viser, at det er rigtig vigtigt for dem. Og selvfølgelig er chancen for at tjene nogle penge også attraktivt,” siger Anette Hansen, seniorkonsulent hos Cabi og projektleder af Socialt frikort til flere.

En af de borgere, som har benyttet sig af det sociale frikort, er Grethe Sørensen fra Vejle. En skilsmisse, en fyring og psykiske problemer slog hende ud af kurs. Men det sociale frikort er en ny mulighed for hende.

"Det vil være en sejr for mig at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er stadig masser af arbejde i mig. Jeg vil gerne være en del af verden igen, for når man har været hjemløs i så lang tid, så er man ingenting," siger hun til DR.dk

De fire kommuner i projektet har i november afholdt startseminar, hvor deltagerne har været fx sagsbehandlere og opsøgende medarbejdere fra den enkelte kommune, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og medarbejdere fra væresteder, hvor de socialt udsatte færdes.

”Kommunerne er meget forskellige, og der er stor forskel på, hvordan de hver især griber projektet an og organiserer indsatsen. Men det er også vigtigt, at vi får afprøvet forskellige modeller, så vi kan finde ud af, hvad der virker,” fortæller Anette Hansen.

Virksomheder usikre på ansættelse

I Holstebro var startseminaret præget af stor iderigdom, men der rejste sig også en række spørgsmål.

Medarbejderne fra værestederne gav klart udtryk for, at en del af deres brugere efter deres opfattelse er i målgruppen for frikortet. Og efter værestedsmedarbejdernes vurdering, er frikortet også en attraktiv ordning for brugerne. Fordi det giver mulighed for at tjene penge.

Blandt deltagerne fra virksomhederne i Holstebro var der interesse for at tage imod brugere med socialt frikort. Der var ligeledes ideer til, hvilke opgaver, som kunne løses i virksomhederne. Men der var også en række spørgsmål omkring ansættelse, aflønning og forsikringsforhold – fx i tilfælde af, at en bruger af det sociale frikort kommer ud for en arbejdsulykke.

”Der er en række spørgsmål ved den her ordning, der skal findes svar på, for ellers får vi ikke virksomhederne med på det her. Men det er rigtig godt, at vi i det her projekt har virksomhederne med fra starten, så vi finder ud af, hvad det er, der skal til,” siger Anette Hansen.

”Vi hører også fra andre steder, at der opstår den her slags udfordringer. For hvordan udbetaler man løn til et menneske, som måske ikke har en bankkonto? Og hvordan bogfører man korrekt en lønudgift, der ikke skal betales skat af? Det er den slags ting, vi støder på, når vi møder virksomheder,” siger Anette Hansen.

Initiativer skal udvikles lokalt

Næste skridt i projektet er at få udviklet de lokale initiativer i de fire deltagende kommuner. Og undervejs vil Cabi samle gode og mindre gode erfaringer sammen, inden projektet afsluttes ved udgangen af 2020.

”Vores mål med det her projektet er at udvikle fire forskellige modeller til, hvordan man lokalt kan organisere sig omkring det sociale frikort, så både de borgere, det handler om, kommunen, virksomhederne og civilsamfundet arbejder sammen om det. Og så vil vi gerne kunne præsentere så mange gode erfaringer at ordningen bliver kvalificeret og forlænget eller gjort permanent. To års forsøgsperiode er meget kort tid til kvalificeret at finde ud af, om det her er en bæredygtig ordning, når vi har at gøre med en målgruppe, som har så komplekse problemer,” slutter Anette Hansen.

Mere inspiration

Hent også Cabis undersøgelse og inspirationskatalog om frikortet

Se mere om det sociale frikort og de fire kommuner i projektet her