Sæt tal på dit sociale ansvar

Hvad koster sygefravær din virksomhed, og hvor meget er virksomhedens sociale ansvar egentlig værd? Det kan to forskellige beregnere give svar på. Sidste år bidrog vaskeriet DFD med en samfundsmæssig gevinst på 15 millioner kr.

En arbejdsplads kan spare penge ved at få sygefraværet ned, men hvad koster sygefraværet egentlig i kroner og ører? Det kan sygefraværsberegneren fra Cabi give svar på. 

Det kræver blot nogle få oplysninger om virksomhedens størrelse, sygefraværet og medarbejdernes gennemsnitsløn.

Et konkret eksempel: 

En virksomhed har 25 medarbejdere med en gennemsnitsløn på 30.000 kr. inklusiv pension. Hos denne virksomhed er medarbejderne fraværende på grund af sygdom i syv arbejdsdage om året. Eller hvad der svarer til en fraværsprocent på 3,24. Det koster virksomheden 291.600 kr. om året.

Sæt mål for arbejdet med sygefravær

Beregneren kan desuden bruges til, at virksomheden kan sætte mål for sit arbejde med sygefraværet. Hvis virksomheden i ovenstående eksempel kan få sygefraværet ned på 2,54 procent, giver det en besparelse på 63.000 kr. om året.

Formålet med sygefraværsberegneren er at give ledelse og HR-afdelingerne et håndgribeligt indblik i, hvad sygefraværet koster. Derudover kan beregneren også vise, hvor meget sygefraværet skal falde, hvis en investering på eksempelvis 50.000 kr. skal hentes hjem igen. Det kan alt sammen være afsæt til konkrete drøftelser om, hvordan virksomheden ønsker at arbejde med sygefraværet.

Afsæt for drøftelser

”Det skal ikke være et mål at få fraværet ned på nul, for noget fravær kan og skal arbejdspladsen ikke gøre noget ved. Men når vi kan sætte konkrete tal på i form af kroner og ører, får vi et udgangspunkt, som er meget lettere at forholde sig til, og det er vigtigt. Det er ofte det konkrete billede, der skal til for, at ledelsen kan sætte sig ned med sine ansatte og have en meningsfuld dialog om sygefraværet,” siger chefkonsulent hos Cabi, Birgitte Poulsen.

Dernæst skal der sættes rigtigt ind, og det kræver viden om fraværets natur, forklarer hun videre.

”Det nytter ikke at sætte ind mod langtidsfravær, hvis problemet er kort og drypvis sygefravær, så det kræver en nærmere analyse, inden man kan vælge den rigtige metode,” siger Birgitte Poulsen.

DFD bidrager med 15 millioner kr. til samfundet

Foruden sygefraværsberegnerne har Cabi også udviklet Den Sociale Beregner, som sætter tal på, hvor meget de bidrager til samfundet, når de fx ansætter flygtninge eller langtidsledige.

Vaskeriet DFD, som har afdelinger flere steder i landet, har gjort det til sit speciale at ansætte kvinder med flygtningebaggrund på sine vaskerier. DFD benytter sig også af Den Sociale Beregner, og den viser, at DFD sidste år bidragede med en samfundsgevinst på 15 millioner kr. i form af sparede offentlige udgifter og øgede skatteindtægter.

”Vi bruger Den Sociale Beregner til at sætte konkret værdi i form af kroner og ører på det store arbejde, vi udfører med social ansvarlighed og mangfoldighed,” siger Pernille Kiær, CSR-chef hos DFD.

”Beregneren giver os tal og dokumentation for, at vi som ansvarlig virksomhed både lokalt og nationalt er med til at flytte mennesker fra overførselsindkomst til et meningsfyldt job og samtidig bidrage med skatteindtægter. Det giver også stolthed internt blandt vores medarbejdere, at vi tager det ansvar. Samtidig vedlægger vi også vores tal fra Den Sociale Beregner i offentlige udbud, når vi skal byde på vaskeriopgaver i kommunerne, hvor social ansvarlighed vægter i udbuddet,” fortsætter hun.

DFD var desuden nomineret til CSR People Prize i år - Se film om deres CSR-indsats

Sæt tal på de bløde værdier

Udviklingschef hos Cabi, Ella Petersen, har været med til at udvikle Den Sociale Beregner. Hun forklarer, at den er blevet til efter et ønske fra virksomheder om, at der kan sættes tal på bløde værdier, som ellers kan være svære at måle.

”De menneskelige historier er en rigtig vigtig del af virksomheders sociale ansvar. Dem kan vi ikke være foruden. Men at kunne sætte kroner og ører på indsatsen, er et vigtigt supplement til de historier. Det kan være med til at løfte CSR og socialt ansvar op på et strategisk niveau i virksomhederne,” siger Ella Petersen.

Hun understreger desuden, at virksomhederne bør bruge Benchmarkmodellen, som er en del af VITAS, sammen med Den Sociale Beregner.

”Benchmarkmodellen bygger på tal, der er centralt indberettet via VITAS. Fx hvor mange job med løntilskud, der fører til fast ansættelse. Derudover har Benchmarkmodellen også den fordel, at den giver et overblik over, hvordan den enkelte virksomhed klarer sig på landsplan eller i forhold til konkurrenter i samme branche,” slutter Ella Petersen.

Prøv værktøjerne her

Vil du også se, hvordan din virksomhed klarer sig, så hent værktøjerne. De er gratis.

Sygefraværsberegneren

Den Sociale Beregner

Benchmarkmodellen