Nyt projekt skal få flere med psykiske handicap i job

Handicapkompenserende ordninger er et effektivt værktøj til at få mennesker med funktionsnedsættelse i job, men kommunerne kan bruge dem i flere situationer, end det sker i dag. Beskæftigelsesministeriet har bevilliget 5,1 millioner kr. til Cabi, som skal opkvalificere medarbejdere i ti kommuner, så flere med psykiske handicap kommer i job.

Gennem projektet Flere med kognitive handicap i job skal Cabi give et kompetenceløft til centrale medarbejdere i de kommuner, som deltager i projektet. Det skal give medarbejderne større indsigt i, hvornår de handicapkompenserende ordninger kan bruges.

En handicapkompenserende ordning er fx personlig assistance, hvor en person med funktionsnedsættelse har brug for særlig personlig bistand for at kunne passe sit job. Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner.

I langt de fleste tilfælde bliver en handicapkompenserende ordning bevilliget til personer med fysisk funktionsnedsættelse.

Brug ordningerne til flere

Men ordningerne kan bruges meget bredere. Eksempelvis til borgere med autisme, hukommelsesbesvær eller ADHD. Det forklarer Carsten Lunden, seniorkonsulent hos Cabi.

”Vi skal give flere muligheden for at bruge de kompetencer, de har, og lade handicap fylde så lidt som muligt. Og der er de kompenserende ordninger meget velegnede. Derfor skal vi opkvalificere medarbejderne i jobcentrene med viden om, hvordan og hvornår de kompenserende ordninger kan bruges - og vi skal øge deres nysgerrighed til at bruge ordningerne i andre situationer, end de allerede gør,” siger Carsten Lunden.

Han forklarer videre, at de handicapkompenserende ordninger som regel bliver bevilliget til personer, der allerede er i job. Men ifølge Carsten Lunden kan ordningerne også bruges til at bane vejen til job for mennesker, som i dag er ledige.

Det viser resultaterne fra projektet Kompensation til flere, som Cabi gennemførte i 2016 og 2017. Det er i høj grad erfaringerne fra dette projekt, som skal videreføres i det nye projekt Flere med kognitive handicap i job.

Viden blandt medarbejdere i jobcentrene skal øges

”Vores erfaring er, at mange medarbejdere i kommunerne ikke ved nok om, hvad de handicapkompenserende ordninger kan. Men ved at løfte vidensniveauet blandt medarbejderne kunne vi se, at de begyndte at bruge ordningerne over for nye målgrupper og til at indsluse mennesker i job, som før stod uden for arbejdsmarkedet,” siger Carsten Lunden.

Aktuelt er ledigheden i Danmark på 3,7 procent, hvilket er meget lavt, og de, som fortsat er ledige, har ofte også andre udfordringer i deres liv. Det er her, de handicapkompenserende ordninger kan vise deres berettigelse, forklarer Carsten Lunden.

”Blandt de, der i dag er på kontanthjælp, er der en del, som har en kognitiv funktionsnedsættelse, som fx kommer til udtryk gennem koncentrationsbesvær, hukommelsesvanskeligheder eller problemer med at bevare overblikket. Det er sådan nogle ting, som kan være en barriere for at komme i arbejde, men i mange tilfælde kan det afhjælpes med en kompenserende ordning som eksempelvis en personlig assistent,” siger han.

Carsten Lunden forklarer videre, at det også er vigtigt at inddrage virksomhederne i snakken om kompenserende ordninger.

”I bund og grund handler det hele om at få en medarbejder til at fungere på en arbejdsplads med så lille indgriben i hverdagen som muligt. Og gennem god dialog med virksomhederne om, hvad de her ordninger kan, er det muligt at holde fast på medarbejdere eller åbne op for helt nye jobmuligheder,” siger Carsten Lunden

Projektet løber indtil 2022, og der mangler endnu nogle kommuner – Er din kommune interesseret i at være med i projektet – Så se mere her

Mere inspiration

Se evalueringen af Kompensation til flere lige her

De handicapkompenserende ordninger her stort potentiale - Se vores tema her