50.000 unge lever på kanten – det er også en sag for virksomhederne

Trods fokus på uddannelse som aldrig før er knap 50.000 unge under 30 år hverken i gang med en uddannelse eller job. Der er brug for, at virksomheder bliver tænkt meget tidligere ind i indsatsen.

Beskæftigelsen når gang på gang nye rekorder, og samfundsøkonomien er i topform. Men det er ikke alle, der mærker til den fremgang. En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at 50.000 unge mellem 18 og 29 år hverken har haft et job eller været i uddannelse inden for de seneste to år.

Bemærkelsesværdigt nok viser analysen også, at andelen af udsatte unge med dansk oprindelse er vokset markant siden 2000. Der er flest udsatte unge med ikke-vestlig baggrund, men det er gruppen af unge med dansk baggrund, som er vokset mest.

”Det er rystende, at problemerne med udsatte unge vokser, selvom der har været stor opmærksomhed på det i årtier. Hvis ikke vi skal tabe de her unge helt, skal vi nok tænke på nogle andre måder at sætte ind,” siger Jan Rose Skaksen, forskningschef for Rockwool Fonden, til Mandag Morgen

De unge har ikke blot besvær med at få en uddannelse, men de kæmper ofte også med andre problemer som misbrug og psykiske lidelser. Det er problemer, som risikerer at hægte sig fast og følge de unge livet igennem. 

Erhvervslivet skal tidligere på banen

Seniorkonsulent hos Cabi, Jesper Pedersen, mener også, at der er behov for at tænke nyt i den indsats, som skal komme de unge til hjælp. Ifølge ham bør erhvervslivet spille en meget større rolle end i dag.

”Vi hører ofte virksomheder give udtryk for, at de gerne vil tidligere på banen i stedet for først at møde de unge, når de bliver gamle nok til at søge hjælp hos jobcentret. Undersøgelser viser, at en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet ruster de unge godt til livet, og dermed også til uddannelse og videre karriere,” siger Jesper Pedersen.

Virksomheder kan give unge nyt perspektiv

Han forklarer videre, at de unge ofte har oplevet mange nederlag gennem deres skolegang. De har derfor brug for noget andet.

”Virksomhederne kan give de unge noget konkret at forholde sig til. De kan se, at de opgaver de løser på arbejdspladsen, bliver til et konkret resultat. Det kan på den lange bane være med til at motivere dem til udvikling, læring og uddannelse,” siger Jesper Pedersen.

Et led i en rekrutteringsstrategi

Cabi har gennem 2019 haft skarpt fokus på indsatsen over for unge, som ikke kommer i gang med uddannelse eller job, og har i den forbindelse offentliggjort en række anbefalinger til ungeindsatsen.

Herunder fem anbefalinger fra fem virksomheder, som har erfaring med at tage imod unge, til andre virksomheder, der ønsker at gøre en forskel i et ungt menneskes liv. Anbefalingerne bygger bl.a. på drøftelser med Cabis Advisory Board samt interview med virksomheder.

Helt overordnet lyder anbefalingerne:

  • Lad skoleelever og deres forældre lære din virksomhed at kende
  • Tag en ung i virksomhedspraktik
  • Stil krav til jobcentret og den kommunale ungeindsats
  • Hav særlig opmærksomhed ved ansættelsesstart af unge medarbejdere
  • Tænk CSR ind i jeres udbud til underleverandører

”Mange unge kender slet ikke til, hvilke karrieremuligheder, der er inden for de forskellige brancher. Det kan fx et praktikforløb i en virksomhed være med til at ændre på. Så for virksomheder og hele brancher kan det også være et led i en langsigtet rekrutteringsstrategi at lukke unge inden for på arbejdspladsen,” siger Jesper Pedersen.

Få mere inspiration lige her

De enkelte anbefalinger til ungeindsatsen er uddybet i en gratis pjece fra Cabi, som kan downloades her

Vi har desuden udgivet kataloget Gode fortællinger om mennesker og virksomheder, der lykkes - Se casen Udsatte unge i jobside 6