Tips & tricks: Seks tips til mindre stress i virksomheden

Vi har interviewet ti virksomheder med høj grad af trivsel og lav grad af stress. Der er seks ting, der kendetegner dem.

1. Prioritering: Ledelsen opfatter trivsel som en vigtign parameter for forretningen. Derfor er trivsel blandt medarbejderne en del af virksomhedens drift og strategi, og der følges løbende op på trivslen.

2. Forebyggelse: Forebyggelse er ikke blot en hensigtserklæring, men efterleves i hverdagen. Der er opmærksomhed på de rammer og vilkår, som medarbejderne har for at udføre deres arbejde.

3. Viden: Der er viden om stress og symptomer på stress i organisationen som sikrer, at der fra både ledelse og medarbejdere er opmærksomhed på stress. Når der er viden og opmærksomhed om området, er det muligt at gribe ind.

4. Værktøjer: Virksomheden har værktøjer, som er kendt i organisationen, så det er muligt at forebygge og håndtere stress. Vil du gerne tage temperaturen på stress på din arbejdsplads. Så hent Cabi’s dialogværktøj

5. Data: Du har brug for data fra arbejdspladsvurderinger, trivselsmålinger og sygefraværsdata. Det skal du bruge proaktivt til at få overblik for at målrette den forebyggende indsats.

6. Rammer: Virksomheden er bevidst om, hvad der kan være særligt udfordrende i fx løsning af kerneopgaven, tilrettelæggelse af arbejdet, rammerne for ledelse, forandringsprocesser, kulturen og vilkår i virksomheden.

 Skriv dig op og modtag Cabi’s e-bog om stress, når den udkommer