Få dine nye medarbejdere godt ombord – det holder på dem

Mens virksomheder rundt om i landet begynder at mangle arbejdskraft er begrebet onboarding blevet populært på ledelsesgangene. Det handler om at få alle medarbejdere godt ombord, så de bliver i virksomheden.

Omkring 800.000 danskere svarende til en tredjedel af arbejdsstyrken skifter hvert år job, og dermed er Danmark et af de lande i Europa, hvor befolkningen oftest skifter job. Det viser en undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Nye medarbejdere skal lære virksomhedens rutiner og arbejdsmetoder at kende, og det kan tage lang tid før nye medarbejdere er helt oppe i gear og fuldt produktive. Samtidig begynder manglen på arbejdskraft at dukke op i flere og flere virksomheder, og derfor gælder det om at holde på de medarbejdere, man har.

”Det betyder meget, at man som ny medarbejder får et godt førstehåndsindtryk af den arbejdsplads, man kommer til, så man får lyst til at være der, og kommer hurtigt i gang. Det ved virksomhederne godt, og derfor er onboarding blevet vigtigt,” siger Ann Cathrine Lebech Hoe, netværkskonsulent i VirksomhedsnetværkCabi.

Få værktøjer til at tage godt i mod dem, der har det sværest

I efteråret har VirksomhedsnetværkCabi afholdt en række særdeles velbesøgte arrangementer, hvor temaet er onboarding af nye medarbejdere – med særligt fokus på de medarbejdere, som har det sværest. 

”Vi vil gerne have flere virksomheder til at tage et større ansvar og rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet. Er virksomhedens ledelse og ansatte gode til at byde velkommen og tage imod dem, der har brug for en ekstra hånd, bliver virksomheden også automatisk bedre til at tage imod alle nye medarbejdere,” siger Ann Cathrine Lebech Hoe.

Nærmeste leder har ansvaret

Hovedansvaret for en god velkomst i virksomheden ligger ifølge Ann Cathrine Lebech Hoe hos den nærmeste leder, hvor opmærksomhed, dialog, forventningsafstemning og løbende feedback er vigtige parametre for at holde på den nye medarbejder. 

Men mange praktiske opgaver i en onboardingproces kan uddelegeres til andre ansatte. Det kan også have den fordel, at den nye medarbejder på den måde kommer rundt og får hilst på kollegerne.

Fladt hierarki hjælper på onboarding hos Teknos

I Vamdrup sydvest for Kolding ligger virksomheden Teknos, der har specialiseret sig i industriel overfladebehandling af træ og metal. Virksomheden har rigtig gode erfaringer med onboarding af medarbejderne. I gennemsnit er de ansat i virksomheden i 13,5 år.

”Vi har et fladt hierarki, hvor alle kan tale med alle, og så handler det om at få skabt nogle gode relationer fra starten. Heldigvis er der også stor hjælpsomhed for at hjælpe nye i gang med opgaverne og fx invitere dem med på løbeholdet om onsdagen,” siger HR Manager hos Teknos, Gitte Larsen.

Hos Teknos varer onboarding-processen mindst tre måneder. Den nye medarbejder får en velkomstmappe med introduktionsplan over, hvad man skal igennem som ny, og så skal man naturligvis som ny hilse på afdelingen, og de afdelinger, man skal arbejde sammen med.

”Den første dag skal man altid mødes med sikkerhedsrepræsentanten, men ellers handler det om stille og roligt at komme ind i regler og kutymer gennem arbejdet. Selvom man skal arbejde i kundeservice giver det mening at besøge produktionen, for at få indblik i den del af virksomheden,” siger Gitte Larsen.

Nye medarbejdere har nyt blik på virksomheden

Efter de første tre måneder er der et opfølgningsmøde mellem den nye medarbejder og HR-afdelingen hos Teknos. Men forud for det, skal nærmeste leder følge løbende op, og helst hver 14. dag.

”Det behøver ikke at være et formelt møde, men at man lige får kigget hinanden i øjnene og spurgt, hvordan det går. Det kan også være meget værdifuldt at få en ny medarbejder ind, som ser på virksomheden med nye øjne, så det er vigtigt at følge godt op fra starten,” slutter Gitte Larsen.

Mere viden og værkøjer

Mangler din virksomhed arbejdskraft? Så tænk i alternativ rekruttering

Brug jobcentret, når du skal rekruttere

Tag godt imod ledige