Ekspert: Indsatsen mod stress skal starte fra toppen

Stadig flere føler sig psykisk overbelastede på jobbet, og et ekspertudvalg under regeringen peger i en ny rapport på, at der skal mere viden om psykisk arbejdsmiljø ud i virksomhederne. Indsatsen mod den psykiske overbelastning skal starte fra toppen i virksomheden, mener stress-ekspert hos Cabi.

Bestræbelser på at nedbringe antallet af danskere, som føler sig psykisk overbelastet på jobbet går trægt.

En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at antallet af lønmodtagere, som oplever psykisk overbelastning på jobbet, er steget med 17 procent fra 2012 til 2016.

Det fik sidste år beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at nedsætte et ekspertudvalg, som skulle kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet. Udvalget er nu kommet med sine anbefalinger til forbedringer.

Her anbefales det bl.a., at der skal øget fokus på viden om det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne, og at det skal ske via en særlig uddannelse for ledere. Dorte Rosendahl Kirkegaard, seniorkonsulent hos Cabi og ekspert i stress, pointerer, at mens uddannelse af ledere er positivt, er der også behov for, at virksomheder ser strategisk på stress for at forebygge, at problemer med stress på arbejdspladsen opstår.

Rammerne for arbejdet er akilleshælen

”Det er helt rigtigt, at den nærmeste leder skal have viden om forebyggelse og håndtering af udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Men hvis forebyggelse skal lykkes, er det vigtigt, at det sker på alle niveauer i virksomheden. Fra ledelsen til teamet og den enkelte medarbejder. Og det skal starte helt fra toppen på organisationsniveau, hvor vilkårene for den daglige ramme for arbejdet bliver lagt,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Det psykiske arbejdsliv er omdrejningspunktet for to konferencer i København og Horsens, som Cabi, Velliv Foreningen og SMVdanmark er værter for i november.

Se mere om konferencen i København

Se mere om konferencen i Horsens

Regeringens ekspertudvalg anbefaler desuden, at arbejdsgivere, ledere og medarbejdere skal have bedre forudsætninger for at engagere sig i den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Flyt fokus fra individet til organisationen

Det helt afgørende er så, at der bliver sat rigtigt ind, når virksomhederne engagerer sig, mener Dorte Rosendahl Kirkegaard. Indsatsen skal fx flyttes fra fokus på individet til organisationen.

”I mange virksomheder bliver ledere trænet til at spotte og håndtere, når en medarbejder viser symptomer på stress. Men hvis vi skal forebygge stress, bør enhver arbejdsplads risikovurdere rammerne for løsningen af opgaver. Og om der er noget ved selve rammerne for jobbet, som kan være kilden til stress,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Hun forklarer, at det vigtigste element til forebyggelse af stress er medarbejdernes indflydelse på løsning af egne opgaver.

”Derfor er det helt afgørende, at medarbejderne har indflydelse på mængden af arbejdet, tempoet og hvor komplekse opgaverne er. Hvis man har nogle vilkår på arbejdspladsen, som medarbejderne ikke har indflydelse på, er det svært at forebygge stress,” slutter Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Få gratis e-bog om stress

Cabi er på vej med en gratis e-bog om forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Her får virksomheder redskaber til at arbejde stress ud fra en strategisk tilgang.

”Første skridt er at få gang i en dialog mellem ledelse og medarbejdere om, hvornår og hvad der gør, at vi oplever stress. En god arbejdspladskultur er bl.a. kendetegnet ved, at der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. At man kan tale åbent om svære ting som eksempelvis stress, og at medarbejderne har indflydelse på deres hverdag,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard. 

Du kan skrive dig op til Cabis e-bog om stress her