VirksomhedsnetværkCabi: Tak for første halvår af 2018 – kom godt i gang med det næste

Første halve år af 2018 er så godt som gået. I VirksomhedsnetværkCabi har vi haft særligt fokus på arrangementer, hvor medlemmerne har fået viden og redskaber til at ansætte nydanskere i deres virksomheder og håndtere mobning.

Vi har også holdt arrangementer om, hvordan det korte sygefravær kan bringes ned, og om hvordan stress kan forebygges.
Det var en øjenåbner for mange af deltagerne på en række særlige workshops, hvor virksomheder kunne lære at bruge Den Sociale Beregner og Benchmarkmodellen til at sætte konkrete tal på deres sociale ansvar. Og vi håber, at mange flere vil bruge de to værktøjer.

Der er god grund til at sige tak for et godt første halvår. Vi er blevet flere end 6.300 medlemmer af Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder. Og mere end 1.200 engagerede og videbegærlige deltagere har fået direkte inspiration på arrangementerne.

Der er plads til flere medlemmer, så tøv ikke med at opfordre dine kontakter til medlemskab.

Andet halvår indleder vi i august med et arrangement i Hammel, hvor vi sætter fokus på, hvordan godt kollegaskab kan være et godt værn mod mobning på arbejdspladsen. Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 12 procent af alle danskere på arbejdsmarkedet har været udsat for mobning. Det er selvfølgelig alt for meget.

Onboarding af nye medarbejdere er temaet på fem arrangementer, hvor vi giver dig metoder og redskaber til, hvordan du kan sikre god introduktion også ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i virksomheden.

Mange virksomheder vil gerne tage imod mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, men mangler lige de rigtige værktøjer. Det kan du få, hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer, som bliver afholdt i august og september.

Du kan også glæde dig til vores årskonference , som er 1. oktober med fokus på bl.a. FN’s verdensmål.

Se meget mere om, hvad VirksomhedsnetværkCabi kan tilbyde dig i efteråret og sæt allerede nu kryds i kalenderen.