Virksomheder sætter kroner og ører på samfundsansvaret

Virksomheder kan nu sætte konkrete tal på, hvad de bidrager med til samfundet, når de ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det kan de med online-værktøjet Den Sociale Beregner. Servicevirksomheden Renell har bidraget med en samfundsmæssig gevinst på 7,8 mio. kr. på et år.

Danske virksomheder bidrager med hundredevis af millioner kr. til statskassen, når de giver en chance til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Hvor meget den enkelte virksomhed har bidraget med, har imidlertid været mere usikkert.

Men nu kan virksomheder helt konkret se, hvordan de hjælper samfundet, når de fx ansætter flygtninge eller langtidsledige.

Det kan de med online-værktøjet Den Sociale Beregner. Det er tilgængeligt på densocialeberegner.dk, og med nogle få indtastninger kan virksomhederne se, hvad de sparer samfundet for i kroner og ører.

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Cabi står bag beregneren, som på et objektivt grundlag sætter fokus på den værdi, det har for både virksomheden og samfundet, når virksomheden tager et socialt ansvar ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Se her, hvordan du bruger Den Sociale Beregner

Samfundsgevinst: 7,8 millioner kr. fra Renell

Flere virksomheder har haft mulighed for at teste beregneren. En af dem er servicevirksomheden Renell fra Helsingør. Her viser tallene, at Renell sidste år sparede samfundet for 4,7 millioner kr. i offentlige ydelser, og derudover har været med til at generere 3,1 millioner kr. i øgede skatteindtægter. Med andre ord en samfundsgevinst på 7,8 millioner kr. på et år.

Oven i dette kan desuden lægges de personer, som efter endt forløb i Renell er blevet ansat i andre virksomheder. Og den reelle samfundsmæssige gevinst er ofte større, når der medregnes øvrige positive effekter – eksempelvis værdien af det udførte arbejde, besparede omkostninger til aktivering for ledige, etc.

Foruden Den Sociale Beregner har VFSA også lanceret en benchmarkmodel, der kan hjælpe virksomheder med at få overblik over det antal medarbejdere, de har fået videre i job, hvis de ikke selv er klar over det.

Se her, hvordan du bruger Benchmarkmodellen

Renell: Vi gør en forskel

”Det er selvfølgelig godt, at vi er med til at spare samfundet for nogle penge. Men for os er det, der virkelig betyder noget, at vores indsats er med til at få mennesker i arbejde. Ikke bare hos os selv, men også hos andre. Der er faktisk en del, som får job, når de har været i praktik hos os. Vi kan se, at vi gør en forskel, og det er meget tilfredsstillende,” siger Charlotte V. Andersen, HR-medarbejder hos Renell.

Også service-giganten ISS Danmark har haft mulighed for at prøve beregneren. Her viser det sig, at den samfundsmæssige gevinst er på godt 30 millioner kr. i form af sparede offentlige ydelser og højere skatteindtægter.

ISS: Vi kan se effekten sort på hvidt.

”Vi har i ISS gennem mere end 20 år samarbejdet med det offentlige om at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Vi har aldrig været i tvivl om, at det kunne betale sig – både for den enkelte, for os som virksomhed og for samfundet. Men vi er glade for, at vi med den sociale beregner nu for alvor kan dokumentere, hvad vores indsats er værd i kroner og ører,” siger Flemming Bendt, adm. direktør for ISS Danmark.

Christina Schultz, sekretariatsleder for VFSA forklarer, at Den Sociale Beregner hjælper virksomhederne med at få konkrete data på socialt ansvar, som ellers kan være svært at måle.

”Ved at give de mennesker, der har brug for det, en ekstra hånd, får virksomheden ikke alene den fornødne arbejdskraft, men bidrager også til samfundet. Det regnestykke kan virksomheder fx bruge i deres CSR rapportering som et supplement til de gode menneskelige historier,” siger Christina Schultz.

Godt dialogværktøj for jobcentrene

Hun forklarer videre, at en række jobcentre har vist stor interesse for Den Sociale Beregner på fire workshops, hvor beregneren er blevet præsenteret.

”Jobcentrene fortæller os, at de ser beregneren som et rigtig godt dialogværktøj, når de møder virksomhederne. De vil også rigtig gerne kunne vise, at det faktisk gør en forskel, når virksomhederne tager et socialt ansvar og ansætter ledige fra kanten af arbejdsmarkedet,” siger Christina Schultz.

FAKTA

Sådan kan du sætte tal på dit samfundsansvar

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Beregneren bygger således på to simple parametre.
1.    De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
2.    De øgede skatteindtægter

(Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.)

Se beregneren på densocialeberegner.dk